pixel

Франция въвежда система за интелигентно отчитане на енергията

Франция въвежда система за интелигентно отчитане на енергията

Франция ще разчита на интелигентно решение за отчитане на консумацията на енергия. Първата по рода си система в страната се въвежда в национален мащаб от Atos Worldgrid, международното бизнес поделение на ИТ компанията Atos.

Вече е пусната системата за пилотния проект под ръководството на ERDF, енергоразпределително подразделение на националната електрическа компания на Франция.

Интелигентната компютърна система Linky е първата, която позволява пълна оперативна съвместимост и взаимозаменяемост на оборудване от различни производители. Управлението на енергийното отчитане е напълно автоматизирано, като решението включва както централна информационна система, така и децентрализиран Head-End софтуер, инсталиран в концентраторите с „умни” данни.

Linky е проектирана да оперира като интелигентна мрежа „Smart Grid”. Внедряването на Linky от Atos  ще донесе ползи и за доставчиците, и за потребителите.

веде до подобрена възвръщаемост на инвестициите, благодарение на оперативната съвместимост, взаимозаменяемост и възможност за дистанционно управление на операциите.

Клиентите на електрическата компания на Франция ще получат по-качественото обслужване, включително по-прецизни сметки на база реална консумация. 80% от операциите за управление на отчитането се извършват от разстояние, без да е нужно клиентът физически да присъства.

Новата система предоставя възможност и за автоматична регистрация на местата, където е прекъснато електроснабдяването и по-бързо възстановяване на услугата.

Чрез локалните си представителства Atos Worldgrid, ще предложи решение и на други клиенти от енергийния и ютилити сектори, включително и в България, съобщи Жером дьо Парско, изпълнителен директор на компанията.

Архитектурата на Linky позволява на мениджърите на дистрибуторски мрежи постепенно да преминат към интелигентно управление на нисковолтови мрежи, които работят включително и с възобновяеми слънчева и вятърна енергия и електрически превозни средства. От друга страна, новата интелигентна система позволява на компаниите за енергийни услуги да предоставят на клиентите редовни и прецизни сметки, както и данни в реално време, с помощта на които потребителите да контролират и управляват консумацията на енергия в своя дом.

Може да харесате още...