pixel

Frost & Sullivan отличи направление Сградни технологии на Siemens

Отличието е признание към Сградни технологии за значителния пазарен дял, спечелен чрез продуктите и решенията, базирани на системата за сграден мениджмънт Desigo.

Frost & Sullivan връчват тази награда на фирми, постигнали изключителни постижения на пазара. Анализ на консултантската компания показва, че в Европа направление Сградни технологии на Siemens е лидер в сградния мениджмънт и свързаните с него услуги. Наградата беше връчена на направление Сградни технологии през м. декември 2014 г. във Франкфурт, Германия.

Във връзка с присъждането ѝ Frost & Sullivan поставят акцент върху няколко важни аспекта. Първият от тях е фактът, че като част от своите най-добри практики Сградни технологии предлага ефективни услуги като оценка и сравнителен анализ на сградното изпълнение, за да се гарантира най-висока възвращаемост на инвестициите на сградните оператори.

Вторият съществен критерий е, че със своята концепция за сграден мениджмънт Сградни технологии помага на мултинационалните компании да постигат своите цели за устойчиво развитие в условия на нарастващи разходи за енергия и строги правителствени регулации.

Отчита се и фактът, че услугите включват мониторинг на място и дистанционен мониторинг на системите за сградна автоматизация, както и управление на енергиен мениджмънт, който има съществена роля за устойчивото развитие.

Под внимание за присъждането на наградата бе взет и фактът, чe направление Сградни технологии има доказана репутация в разработката и изпълнението на революционни иновации, които създават значителна добавена стойност за крайните потребители. В резултат на това направление Сградни технологии успя да увеличи пазарния си дял в условията на трудни икономически условия.

Съществен пример за такава иновация е Desigo CC. Тази отворена платформа за сграден мениджмънт обхваща различни системи – за отопление, вентилация и климатизация, охрана, противопожарна безопасност, осветление, щори и енергиен мениджмънт. Чрез Desigo CC всички тези системи вече могат да бъдат управлявани централно, от едно място. „Тази висока степен на интеграция и произтичащите от нея ползи за потребителите са уникални на пазара“, – коментира Мартин а Порта, ръководител на Сградни технологии за региона на Европа, който включва 30 държави, в т.ч. Австрия, Франция, Швейцария и Швеция.

Модулният дизайн на Desigo CC позволява на сградните оператори да започнат със сравнително малки инсталации и ограничен набор от функции. С нарастване на нуждите от надграждане те могат да добавят още системи и функционалности по всяко време.„Desigo CC гарантира прозрачност на всички свързани системи, които обединява. Тази прозрачност помага на компаниите да вземат информирани икономически решения за функционирането на техните сгради и повишаването на ефективността“, – коментира Мартин а Порта.

Може да харесате още...