Fujitsu ще използва само чиста енергия през 2050

Японската технологична корпорация Fujitsu стана част от организацията RE100, която обединява организации, поставили си за цел да използват само възобновяеми енергийни източници – слънчеви панели, вятърни турбини, водноелектрически централи и др.

От Fujitsu обявиха, че до 2030 г. около 40% от електроенергията, която използва компанията, ще идва изцяло от възобновяеми източници, а през 2050 г. дялът на чистата енергия ще достигне 100%.

Обещанието да се използва само чиста енергия ще се отнася за всички подразделения на Fujitsu по света.

За да изпълни тази задача, японската компания ще работи с партньори, включително доставчици на слънчеви панели. Корпорацията ще продължи научните изследвания, свързани с управление и съхранение на енергия.

RE100 се управлява от международната организация с нестопанска цел Climate Group. Членове на групата поддръжници са икономически гиганти като Facebook, Goldman Sachs, Carlsberg Group, eBay и др.

Решението на Fujitsu до добива енергията си изцяло от чисти източници е част от политиката на японската компания „Визия на Fujitsu за енергията и климата“, обявена през май тази година. Нейната цел е опазване на околната среда като сведе въглеродните емисии на компанията до нула в срок до 2050 г.


Вижте също...