Гамата кондензационни котли Duo-tec и Duo-tec Compact на Baxi с нов дизайн

Baxi

Нашият италиански партньор Baxi анонсира, че от месец март най-продаваната гама газови кондензационни котли Duo-tec и Duo-tec Compact ще се предлагат с нова естетика и редица подобрения. Новите означения ще бъдат съответно Duo-tec Е и Duo-tec Compact Е, а предлаганите мощности са:
Duo-tec E – 12, 24 и 28 kW – само отопление; 24, 28, 33 и 40 kW – отопление и битова гореща вода.
Duo-tec Compact Е – 24 kW – само отопление; 24, 28, 33 kW – отопление и битова гореща вода.

BaxiОсновните подобрения са свързани с естетиката на котела, който е преработен с обновен фронтален панел. В сравнение с текущата, новата версия ще има:
– Ново означение;
– Нов модерен и елегантен дизайн на лицевия капак с контролен панел от черно стъкло за цялата гама;
– Нов материал на бутоните за подобряване чувствителността на докосване;
– Нов дисплей с подсветка с бял цвят;
– Широк диапазон на модулация до 1:7 (1:6 за модела само отопление 12 kW) за по-висока ефективност и безшумна работа;
– Система GAC (адаптивно управление на газа): автоматичен контрол на горенето. Това е една изключително иновативна система, благодарение на нова електроника и клапан за газ. Микропроцесорът гарантира автоматичен контрол на горенето с цел непрекъснато поддържане на стойностите в диапазона на максимална ефективност.

Това се отразява положително и на процеса на монтаж и пуск на котела – по-малко настройки, измервания или смяна на дюзи.

– твърда или гъвкава тръба за димните газове Ø 50 mm: решения за рехабилитация на комини – за модела 24 kW обща дължина (тръба димни газове + тръба въздух) 40 метра;
– съвместимост с ­­­­­(аксесоар при поискване) за дистанционен контрол на котела.

Baxi

Baxi Mago

Запазват се останалите основни системи на гамата:
Система Метан/втечнен газ. С тази система котелът се самоадаптира към вида газ и дължината на комина, поддържайки по този начин постоянна ефективност;
Система за полуавтоматично обезвъздушаване. Използва се при първоначалния пуск на котела, за бързо и ефективно обезвъздушаване на инсталацията с цел предпазване от блокиране на котела, прегряване и т.н. Задейства се с натискането на два бутона на контролния панел, при което само помпата се включва за период от 10 минути;
Система за климатичен контрол. При наличието на сонда за външна температура (опция), позволява регулиране на температурата на подаваната в инсталацията вода като функция на външната температура;
Изключително компактни размери на серията Duo tec Compact– височината е само 700 mm, а дебелината – 299 mm;
Пълно обезшумяване на горивната камера;
Подготовка за свързване към слънчева инсталация;
Подготовка за свързване на нискотемпературна зона;
Диагностика.

Върху контролния панел има разположен USB вход. Чрез него може да се управлява отделен котел или комплексна система. Настройките могат да бъдат записани, сравнени със стандартните параметри и визуализирани под формата на графика. Възможно е и да се вкарат предварително заложени данни.

Серията Duo tec Compact е и с нова хидравлична група.

Baxi

Стара и Нова

Основните промени са:
– Променена е позицията на байпаса;
– Намален е броят на тапите/каналите;
– Премахнат е кранът за източване;
– Предпазният клапан е с интегрирана функция за източване на котела;
– Премахнати са вложките за винтове за закрепване на помпата;
– Тръбата за подаваната вода е интегрирана в корпуса на хидравличния блок;
– Променено е положението на пресостата за налягане в системата;
– Премахната е байпас-връзката;
– Намалено е теглото.

За въпроси и допълнителна информация – България терм.