pixel

Газопроводът от Чирен до Козлодуй и Оряхово е обявен за национален обект

Газопроводът от Чирен до Козлодуй и Оряхово е обявен за национален обект

Правителството определи преносните газопроводи високо налягане с автоматична газорегулираща станция от подземно газово хранилище Чирен до градовете Козлодуй и Оряхово за национален обект. Това решение ще позволи да бъдат съкратени значително сроковете на административните процедури за стартиране и изпълнение на проекта.

Реализирането на проекта ще доведе до трайно задоволяване на обществените потребности за енергийно обезпечаване на населението и промишлеността в двата региона. То съответства на целите на българската енергийна политика за развитие на конкурентни енергийни пазари при опазване на околната среда и сигурност на енергийните доставки.

publics.bg

Може да харесате още...