pixel

Газов котел Bosch Gaz 3000W в пакета за комплексна газификация «HomeLine»

На пазара е вече новата услуга за газификация „HomeLine”. С нея домакинствата по съществуващата газоразпределителна мрежа могат да получат проектиране и изграждане на инсталации за отопление, топла вода и готвене, при максимално удобство и на достъпен фиксиран месечен абонамент.

За постигане на максимална надеждност и дълготрайност на оборудването в обхвата на пакетната услуга, нейният доставчик „Ес Дий Проджект” АД избра конвенционален газов котел Bosch Gaz 3000W.

От 20 септември 2011 година домакинствата, които живеят в близост до вече изградена газоразпределителна мрежа, могат да се възползват от новата услуга „HomeLine”. Тя освобождава клиентите от административните ангажименти по изграждане на битовата газова инсталация и дава възможност за разсрочено плащане на инсталацията и оборудването с марка Bosch.

В рамките на услугата домакинствата получават всички необходими разрешителни и регистрационни документи, както и цялостна услуга по проектиране и изграждане на газовата и отоплителна инсталация, в комбинация с газов котел Bosch Gaz 3000W. Така Bosch и „HomeLine” предлагат на своите клиенти отоплително решение с най-висок стандарт по отношение на икономичност, качество и комфорт. За обезпечаване на сигурното му и безпроблемно функциониране, в пакета е включено и сервизно обслужване в различен обхват според желанието на клиента.

„HomeLine” се стартира в изпълнение на подписания през юни т.г. рамков договор между „Ес Дий Проджект” АД – дружество от групата Овергаз, и „Роберт Бош” ЕООД за реализация на съвместни проекти в областта на битовата газификация. Новата пакетна услуга премахва административните и финансови пречки пред потенциалните потребители на синьото гориво, като така създава база за значително по-широка достъпност на отоплението на природен газ за домакинствата в страната.

Повече информация е налична на сайта www.homeline.bg или чрез заявка за безплатно посещение от консултант на тел. 0700 11 110.

Бош-групата водещ концерн в областта на технологиите и обслужването в световен мащаб. През 2010 година 285 000-те служители в направленията автомобилно оборудване, индустриална техника и потребителски стоки постигнаха оборот по предварителни данни от 47,3 милиарда Евро. Бош-групата се състои от Роберт Бош ГмбХ и нейните 350 дъщерни и регионални дружества в над 60 страни; чрез търговски партньори Бош присъства в 150 страни. Тази световна мрежа от инженерингови, производствени и търговски фирми е предпоставка за понататъшен растеж. През 2010 година Бош изразходи 3,8 милиарда Евро за развойна и изследователска дейност и регистрира над 3 800 патента в световен мащаб. С всички свои продукти и услуги Бош повишава качеството на живот на хората чрез иновативни и ефективни решения.
През 2011 година фирмата празнува своя 125 годишен юбилей. Фирмата е основана през 1886 година като „Работилница за фина механика и електротехника” от Роберт Бош (1861-1942) в Щутгарт. Структурата на собствеността на «Роберт Бош» ГмбХ гарантира предприемаческата самостоятелност на Бош-групата, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиция в значими подготвителни работи в бъдещи иновации. 92 % от капитала на Robert Bosch GmbH се държат от Фондация Роберт Бош (Robert Bosch Stiftung). Мнозинството от правата на глас се държат от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG. Останалата част от дяловете се управляват от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

Повече информация на www.bosch-climate.bg

Може да харесате още...