pixel

Германската енергийна политика стигна до задънена улица

Германската политика за „енергиен завой“ (Energiewende) се осъществява от началото на века. Именно тогава правителството достига до споразумение последната АЕЦ в Германия да бъде затворена през 2022 г. Други стълбове на политиката на Energiewende са амбициозните цели по съкращаване на изпускането на въглеродни газове в атмосферата, значително увеличаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергопотреблението до 80%. До този момент Германия е похарчила стотици милиарди евро за поддържане на ВЕИ, пише theenergycollective.com.

Предвиждаше се до 2020 г. изхвърлянето на въглеродни газове да се съкрати с 40% спрямо нивото от 1990 г., но това не стана. Последните статистически данни показват, че до 2020 г. намалението ще бъде едва 32%.

Всъщност в периода 2000-2016 г., дори при ежегоден разход от десетки милиарди евро, Германия успяваше да съкрати изхвърлянето на вредни газове много по-бавно отколкото ЕС като цяло. Средното съкращаване в ЕС е почти 15%, а в Германия – около 10%, което е с една трета по-малко. Основната причина е ускореното закриване на АЕЦ в Германия.

В периода 2000-2016 г. общото производство на електроенергия от вятърна и слънчева енергия се е увеличило с повече от 110 ТВтч годишно. Но закриването на почти половината от атомните енергоблокове на Германия означава, че около 85 ТВтч  произведена чиста енергия годишно е изчезнала от енергопотреблението. Това съответства на ежегодното търсене на електроенергия във Финландия и е два пъти повече от потреблението в Дания, например.

Всяка година германците харчат около 25 милиарда евро, за да субсидират тарифите за инсталираните възобновяеми мощности. Това прави по около 300 евро на година от всеки германец. И тези милиарди се плащат само за вече инсталираните мощности, т.е. те не покриват разходите за добавяне на нови.

Ако тези пари бяха използвани например за строителство на „скъпия“ енергоблок с реактор EPR с мощност 1,6 ГВт, като този, който се строи в АЕЦ „Олкилуото“ във Финландия, сметките показват, че можеха да бъдат купени три такива блока.

Т.е. пряк резултат от една от целите на Energiewende е закриването на АЕЦ, но тя всъщност води до провала на другата цел – планираното съкращаване на изпускането на въглеродни газове в атмосферата.

Може да харесате още...