pixel

Големите енергийни дружества пренебрегват възможностите за растеж от зелени източници

10-те най-големи енергийни дружества в Европа произвеждат повече от половината от енергията в Европа, но генерират само малък процент от нея чрез нови, зелени енергийни източници. А последните всъщност могат да съживят печалбите на тези дружества. Изводът е от нов доклад на зелената група Грийнпийс.

Традиционно печелившият бизнес на дружествата за електроенергия напоследък страда заради стремежа на ЕС за преминаване към възобновяеми източници на енергия. Част от тази тенденция е създаването на потребители-производители – отделни домакинства, които използват собствени източници като например слънчеви панели и намаляват сметките си за ток, а дори и продават енергия на мрежовите оператори.

Въпреки възхода на зелените енергийни източници, стимулиран и от политиката на ЕС и държавните субсидии, 10-те най-големи комунални дружества продължават да разчитат основно на старите си бизнес модели. Това им струва все по-скъпо.

Грийнпийс изчислява, че „топ-20“ генерират 58 процента от енергията на Европа, но едва 4 процента от тази енергия идва от възобновяеми източници (различни от ВЕЦ), като например слънчеви и вятърни централи, към 2012 година.

В същото време европейските инвестиции във въглища и природен газ се ускоряват, въпреки че търсенето им в застой. Енергийните компании са добавили 85 гигавата (GW) нов капацитет, базиран на изкопаеми горива, през последното десетилетие.

Анализаторите изчисляват, че комуналните дружества трябва да изключат около 50 GW действащ капацитет, базиран на изкопаеми горива, до 2017 г. , ако искат да запазят своите нива на печалба около равнището от 2012 година.

„Енергийните компании са инвестирали големи суми“, се казва в доклада . „Но вместо да използват тези средства за финансиране на истинска промяна на бизнес модела си, те правят точно обратното.“

Показателно е, че Iberdrola, E.ON и Enel са генерирали общо 4 до 5 милиарда евро годишни приходи от своите фирми за развитие на възобновяемите енергийни източници, се казва в доклада. Именно в тази посока трябва да работят енергийните гиганти.

greentech.bg

Може да харесате още...