Google придобива производителя на умни термостати Nest

Вижте също...