pixel

Готови са насоките за кандидатстване по програма “Интелигентна енергия”

Готови са насоките за кандидатстване по програма

Готови са насоките за кандидатстване по програма “Интелигентна енергия – Европа” за 2011 г. Въведено е и електронното подаване на проекти, което достъпно от интернет страницата на програмата.

Платформата предлага също 44 успешни проекта, от които потенциалните кандидати ще могат да почерпят опит. На разположение са и презентациите от провелия се по-рано информационен ден в Брюксел.

Програмата “Интелигентна енергия – Европа” цели да повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси. Финансирането по нея насърчава използването на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразието на енергията. Съществена част в програмата заема и енергийната ефективност на транспорта.

Поканата за проектни предложения по програмата можете да намерите тук.

dnevnik.bg

Може да харесате още...