pixel

Град Тузла в Босна и Херцоговина се стреми да стане „зелен“ град

До сега 70 % от всички сгради в града са присъединени към топлофикационната система и мрежата постепенно се оптимизира. В близко бъдеще ще бъдат присъединени и две болници, едната от тях голям районен медицински център.

От град с висока степен на замърсяване на въздуха вследствие на индивидуалните системи за отопление, използващи кафяви въглища и нафта, Тузла постепенно се променя като разширява топлофикационната си мрежа. Същевременно съществуващата система е основно модернизирана, за да стане градът много по-ефективен в енергийно отношение днес.

“Локалното отопление с кафяви въглища е източник на неприятна миризма и вредни емисии, затова полагаме много усилия да заменим този начин на отопление с централно отопление и доста напреднахме в това отношение. Единствените големи потребители на кафяви въглища в района Драгодол бяха двете болници в града”, споделя Амер Карабегович, началник на отдела за развитие в топлофикационната компания на Тузла, наречена „Centralno Grijanje Tuzla“.

Досега са инсталирани 550 абонатни станции в различни сгради в Тузла, от които около 300 са компактни абонатни станции. Над 200 от тях са доставени от Данфосс. Големи абонатни станции (195 – 1200 kW) снабдяват високите жилищни блокове, други с мощност 60 – 190 kW захранват малките и средно големите сгради, а за самостоятелните къщи се използват малки абонатни станции (20 – 55 kW). 150 км тръбопроводи осигуряват подаването на отпадната топлина от работещата с въглища електроцентрала на Тузла до абонатите.

Значителни подобрения

В една 15-етажна сграда, която преди е използвала една доста неефективна отоплителна система, е инсталирана нова абонатна станция на Данфосс в малко котелно помещение в сутерена.

“Правило при нас е, че всяка сграда трябва да има своя собствена абонатна станция. Така абонатите ще имат по-стабилно топлоподаване и много по-комфортни температури. Преди това отоплението на апартаментите през зимата било твърде силно, често до 28 градуса, което е твърде много и по тази причина живущите отваряли прозорците, за да спадне температурата. Неразумно прахосване на енергия! Сега вече температурата е 22 градуса. Все още е твърде висока, но е много по-добре от преди и обитателите на апартаментите действително са доволни”, обяснява Амер Карабегович. “Сградата обаче не е снабдена с апартаментни абонатни станции и живущите могат сами да регулират температурата. Ето защо все още има какво да се подобрява”. Още повече, че абонатната станция не осигурява битова гореща вода. Когато е построена сградата не са били предвидени тръбопроводи за гореща вода. Вместо това, обитателите си осигуряват гореща вода с отделни електрически бойлери, което не е най-енергийно ефективното решение.

“Все пак, това подобрение в сграда като тази е огромно. Качеството на живот се повиши, а сметките за енергия са по-ниски. Освен това, топлофикационната компания, собственост на община Тузла, спестява много пари, които могат да се инвестират за други подобрения. Компанията има основен принос за повишаване на енергийната ефективност в града”, разказва Кемал Лойо, ръководител на проекта от страна на Данфосс.

Котелното помещение под 15-етажна сграда в централна Тузла: Служител на компанията „Centralno Grijanje“ проверява и записва данни за потреблението и температурните разлики между тази нова абонатна станция на Данфосс и сградата. За обитателите на сградата това е чувствително подобряване на качеството на живот.

Компютризирана система за контрол и мониторинг

Много от 550-те абонатни станции в градската система са индиректни абонатни станции с няколко топлообменника и ограничена възможност за регулиране откъм първичната страна. Сега обаче топлофикационната компания използва само компактни абонатни станции с пълно регулиране на температурата и потока в първичната страна и с регулиране на вторичната страна. Така се пести енергия. Това понижава разхода в такива сгради с приблизително 20-30 %.

Друго средство за икономия на енергия е SCADA системата, към която са свързани 36 абонатни станции посредством дистанционно управление. “Ние контролираме всички данни от тази сграда от монитора на нашия компютър.

Можем да управляваме дистанционно всички параметри в сградата и да следим покачването и понижаването на температурите в абонатната станция.

Общинският съвет взе решение за подобряване на енергийната ефективност през следващите 5 години. По тази причина оптимизираме също и софтуера (Termis), като ползваме услугите на датската компания „7 Technologies“. Техният софтуер оптимизира работата на нашата топлофикационна мрежа. Чрез свързване на техния софтуер към SCADA, можем да предвидим и оптимизираме разхода и така да подобрим много ефективността”, добавя Амер Брегович.

Присъединяване на Пазара

Един от централните райони на Тузла, наречен Пазарът, не е бил присъединен към топлофикационната система по време на югославския режим. Само по-големите сгради били свързани, докато блокът с 12-те апартамента, бил присъединен едва през 2009 год. Районът се състои само от еднофамилни къщи и по-малки жилищни блокове, които е трябвало да се справят с отоплението самостоятелно. Абонатната станция с мощност 90 kW осигурява отопление на всичките 12 апартамента.

Живущите плащат сметките си въз основа на квадратурата, понеже няма апартаментни станции с топломери във всеки отделен апартамент.

Абонатната станция  е в сутерена и веднъж дневно се отчитат данните за потреблението и температурните разлики между абонатната станция и сградата.

“Тази абонатна станция няма да бъде свързана със SCADA системата, но ние искаме да следим много внимателно как реагира сградата сега, когато е топлофицирана. Това ни дава технологични познания, които могат да бъдат използвани при бъдещи проекти”, казва Амер Карабегович.

Централно отопление вместо кафяви въглища

Босна и Херцоговина пострада много по време на войната в Югославия, но Амер Карабегович счита, че градът все пак има късмет поради факта, че има такава топлофикационна система, която без много инвестиции може да се превърне модерна отоплителна система, готова да посрещне потребностите на бъдещето.

82-годишната Дина Куносич от улица „Амалия“ в гр.Тузла е доволна, че е преминала от индивидуална отоплителна система работеща с кафяви въглища към топлофикационната система на Тузла. Сега нейната сметка за енергопотребление е по-ниска и за първи път тя се радва на стабилно топлоподаване, което не предизвиква замърсяването, свързано с използването на кафяви въглища. Ниската пенсия не ѝ давала възможност да се присъедини преди това, но с намалението на цената, възможността за разсрочено изплащане и с известна помощ от роднините тя успяла да се справи. Зад нея се вижда собствената ѝ абонатна станция.

Къщите на улица „Амалия“ не са имали добро отопление преди това. Хората са имали различни самостоятелни системи за отопление, използващи предимно кафяви въглища, които предизвикват замърсяване на въздуха и неприятен сладникав мирис в града.

“Ние присъединихме всички къщи на тази улица към нашата система като инсталирахме абонатни станции в шкафове (с размерите на телефонна кабина) от външната страна на всяка къща. Цената от 3-4,000 евро за свързване бе доста висока за повечето хора, но ние им предложихме по-ниска цена и възможност за разсрочено плащане”.

Цената при отопляване с кафяви въглища не е много по-висока отколкото при варианта с топлофикацията. ”Все пак обаче, комфортът е много по-голям, няма го замърсяването, което бе голям проблем преди, а отоплението е много по-надеждно в цялата къща, а не само в някои стаи.

Затова всички искат да се свържат към топлофикацията, въпросът е само как да осигурят средства за финансиране на присъединяването. Именно затова е добре, че топлофикационната компания помага на хора в такава ситуация”, казва Самир Джомба, инженер от Данфосс. От търговския офис в столицата Сараево той представлява Данфосс в Босна и Херцоговина и е наясно, че това е решаващ момент. След присъединяване към системата на практика няма недоволни. Предимствата са толкова много.

Понеже замърсяването на въздуха е стар проблем в Тузла, UNDP (Програма на ООН за развитие) подпомага града да премахне и последните големи райони, където се използват кафяви въглища и мазут. Районът Драгодол и двете болници са част от този проект, с който ще се реши голяма част от оставащия проблем със замърсяването на въздуха. Така Тузла успява да се превърне в много по-зелен град и неговите емисии на СО2 сега са ниски в сравнение с други градове с такива размери.

Може да харесате още...