pixel

GreenEcoTherm – марката, която Европа прие

Екотерм Проект

Фирма „Екотерм Проект“ е създадена през 2008 година с основна научно – изследователска и развойна дейност в областта на оползотворяването и изгарянето на дървесна биомаса, иновационни продукти, патенти и технологии, свързани с опазването на околната среда, включително енергийна ефективност.

Екип от високо квалифицирани специалисти разработва нови изделия, отговарящи и на най-строгите Европейски стандарти и на нарастващите изисквания на клиентите.

Благодарение на развойната дейност на Екотерм Проект ЕАД от 2010г. ЗММ Хасково АД започна производство на котли, камини и горелки за оползотворяване на биомаса, предназначени за бита, публичния сектор и промишлеността, които се реализират на българския и европейския пазар от търговците на Екотерм Проект ЕАД.

Една от последните разработки на фирмата е самопочистваща пелетна горелка с мощности 18, 25 и 32 kW, която ще бъде представена на изложбените щандове на Екотерм Проект ЕАД по време на МПП 2013. Там ще бъдат представени и останалите нови изделия – пелетен котел с автоматично почистване, който ще се зарежда 1 път на седмица и ще се чисти 2 пъти на месец, напълно автоматизирани пелетни котли в широк диапазон на мощности, независими от качеството на изгаряното гориво при стабилно КПД,  комбинирани котли на дърва и пелети с автоматично превключване от едното на другото гориво, пиролизен котел с модулираща регулация на горивния процес.

Самопочистваща пелетна горелка GP xx sc

горелка GP xx sc

Предимства:
– модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено в Швеция, осигуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с настройка на параметри;

микропроцесорно управление

– автоматичен тест на всички функции на системата;
– пет степени на модулация на мощността с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя;
– автоматична модулация – настройка на количеството необходим въздух съобразно избраната от потребителя мощност;
– автоматична самонастройка на системата, съобразно производителността на подаващия шнек, спрямо конкретни климатични условия и калоричност на горивото;
– индикация за температурата на топлоносителя (или водата) в котела;
– възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване на заводските настройките;
– пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервизния персонал;
– възможност за работа с температурен сензор, котелен и стаен термостат;
– специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието;
– независима от качеството на изгаряните дървесни пелети с диаметър 6-8 мм и възможност за избор между 4 типа заводски настройки в зависимост от използваните пелети при стабилно КПД;

пелети

– иновативно и уникално автоматично почистване на горивната камера посредством механично остъргване на скарата на горивната камера;

автоматично почистване

– възможност за управление на помпа;
– възможност за управление на димен вентилатор;
– улесняване на сервизирането посредством функция на управлението – „История на грешките”.

Филм за почистването:

Може да харесате още...