Grundfos Comfort PM – високоефективни циркулационни помпи

Всяка година едно типично тричленно домакинство, със стандартна еднотръбна ВиК система, изразходва до 16 000 литра чиста вода, вследствие изчакването на топла вода.

Рециркулационната помпа за гореща вода е помпа създадена за рециркулация на битова гореща вода, а за подпомагане на този процес се изисква връщаща тръба. Помпата Comfort PM доставя мигновено гореща вода, като ефективно елиминира скъпото и досадно чакане, което средно продължава до 60 секунди или 0,15 литра разход вода на секунда. Конкретният резултат от използването на помпата Comfort PM е по-нисък разход на електроенергия и увеличен комфорт при минимална употребата на вода.

Grundfos Comfort PM е един от най-добрите продукти на пазара на малки рециркулационни помпи. Той е резултат на новаторски технологии, отлична конструкция и качество на водещ производител на циркулационни помпи за отопление и битова гореща вода. Comfort PM е с ниска чувствителност към отлаганията на котлен камък. Сферичният ротор се движи в три измерения и намалява риска от отлагане на котлен камък. И ако в райони с висока твърдост на водата възникне блокиране, сферичният ротор може лесно да се демонтира с цел почистване отлаганията на котлен камък.

Grundfos Comfort PM установява ново ниво на качество в полза на енергийната ефективност и комфорт в дома. Благодарение на двигателя с постоянен магнит, консумацията на енергия е намалена до 5-8 W като междувременно изключителната функция АutoAdapt превръща помпата в интелигентна система за осигуряване на битова гореща вода в точката на потребление незабавно и с минимален разход на енергия. Терминът минимален разход на енергия тук се отнася както за потреблението на енергия от помпата, така и за консумираната енергия за подгряване на битовата вода в бойлера.

Grundfos е разработил алгоритъм, който може автоматично да регулира времето на работа на помпата в зависимост от потреблението на вода в системата. Алгоритъмът се адаптира към съответната инсталация и оптимизира времето за работа на помпата в зависимост от профила на потреблението в системата. За този вид интелигентно управление е задължително използването на допълнителен температурен датчик, работещ съвместно с вградения датчик на циркулационната помпа за управление на работата на помпата и за разпознаване на периодите на потребление на гореща вода в системата. Отчетените данни за потреблението се запаметяват в календар и се използват за предсказване на следващите периоди на потребление. След това автоматично се настройва функцията, която управлява включването и изключването на помпата, като така се гарантира, че помпата ще работи само когато е необходимо.

Всяка седмица помпата извършва цикъл за дезинфекция с продължителност 30 минути. Ако в рамките на една седмица след последния цикъл на дезинфекция се отчете висока температура на водата (както при цикъла за дезинфекция), дезинфекцията се отлага с една седмица. Помпата извършва цикъл на промиване на циркулационната тръба с продължителност 15 минути на всеки 8 часа бездействие.

Comfort PM е компактна, лесна за монтаж помпа, с режим на тиха работа и е на непрекъснато разположение с режим за постоянна работа (100%).

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.

Вижте също...