pixel

Grundfos с продукти за напояване, обезводняване и контрол на наводненията

Grundfos предлага широка гама от продукти, посветени на приложения за напояване, обезводняване и контрол на наводненията. Доброто сътрудничество с местния инвеститор „Сърбия Воде“ направи Grundfos първият избор за напоителния проект в Сърбия – KALENIĆA RAVENICA, SABAC.

Сложността на проекта изисква много тясно и структурирано сътрудничество между всички страни по проекта – инвеститори, строители, доставчици на оборудване и крайни потребители.

Основна задача на този проект е да се намери решение и да се заменят съществуващите стари вертикални вятърни турбинни помпи с нови KPL помпи, които са с по-добра производителност и ефективност.

Основното предизвикателство е намирането на решение, което да позволи използването на съществуващите размери на помпената станция, инсталираната обща мощност, общият дебит от 2000 л/сек на помпа и минималното водно ниво в помпената станция.

Grundfos намери решение и достави 3 потопяеми помпи (KPL), с общ капацитет 396 кВт, които заедно изпомпват 6 м³ вода в секунда.

Може да харесате още...