pixel

Група Бош достигна историческия рекорд от 70,6 милиарда евро

През 2015 г. оборотът на Група Бош достигна историческия рекорд от 70,6 милиарда евро. След консолидиране на новопридобитите дружества приходите от продажби се увеличиха с 22 милиарда евро или с 44% спрямо предходната година. Печалбата също се повиши. През 2015 г. Бош постигна финансов резултат преди лихви и данъци (EBIT) в размер на 4,6 милиарда евро. Бизнес сектор „Автомобилни технологии“ повиши оборота си с 12% на 41,7 милиарда евро. Секторът се разви чувствително по-бързо от глобалното автомобилно производство. През 2015 г. Бош отбеляза окуражаващ ръст на продажбите в Северна Америка. Оборотът на глобалния доставчик на технологии и услуги в района се увеличи със забележителните 25% на 12,7 милиарда евро. В Тихоокеанска Азия Бош повиши оборота си със 17% на 19,2 милиарда евро. Към 31.12.2015 г. в Група Бош работят 375 000 служители по целия свят.

Интелигентният дом

Може да харесате още...