Herz pelletstar Condensation, пелетен котел с кондензационна технология

След интензивна развойна дейност, първият пелетен котел на Herz с кондензационна технология бе представен на потребителите и благодарение на иновативната си технология вече намери много свои почитатели. С технология на изгаряне от най-високо ниво и висококачествените компоненти на съоръжението се достигат, от една страна повишаване ефективността и от друга намаление на отделените вредни емисии на пелетния котел – точно съгласно мотото „Повишение на КПД и намаление на емисиите”. Съдържащата се в отработените газове водна пара се охлажда до степен на преминаването и в течен кондензат. При това охлаждане (втечняване на водната пара) се отделя топлинна енергия, която се използва за целите на отоплението.  Чрез тази технология се постига ефективност от над 106%.

Изключително компактното съоръжение е идеално решение, както за ново строителство, така и за модернизиране на вече съществуващи инсталации.

Подходящ е както за нискотемпературна система (подово отопление), така и за високотемпературна радиаторна инсталация. Според заданието си pelletstar Condensation ще предоставя правилната температура, дори и без наличието на буферен съд в инсталацията.

Големите предимства:

Компактни размери.
Благодарение на компактните му размери внасянето и монтажа се изпълняват бързо и лесно. Освен това съоръжението позволява 2-странно позициониране плътно до стена (отзад и странично), с което предлага оптимално решение и за вече съществуващи котелни помещения с малки размери.

Котелното тяло е изработено на 100% от неръждаема стомана, с което е гарантиран дълготрайна и безпроблемна експлоатация.
Цялостно изчистване на скарата чрез автоматичното и завъртане и попадане в матрица. Благодарение на чистата скара се гарантира оптимален приток на въздух.
Повърхностите на топлообменника от неръждаема стомана се почистват автоматично посредством изплакващ механизъм (с вода), както и чрез вградените турболатори. По този начин се осигурява още по-добра ефективност на котела.
∴ Вградената ламбда-сонда управлява притока на въздух и по този начин се постига винаги пълно изгаряне, дори и при частично натоварване.

В резултат имаме намалено потребление на гориво и ниски стойности на вредните емисии при горива с различно качество.

Управлението на pelletstar Condensation се осъществява с микропроцесор и удобен цветен VGA сензорен екран (Touch-Display). Посредством това управление се контролират както процесите в котела, така и отоплителни кръгове, бойлери, буферни съдове и слънчеви инсталации.

Посредством удобната навигация и опростено схематично 3-D изображение на дисплея, “сърцето” на котела осигурява максимален комфорт в обслужването.

Модулният принцип на работа на T-Control предоставя възможност за разширение до 55 модула. По този начин централния блок за управление съгласува в максимална степен процесите на управление на горивния процес (ламбда-сонда), буферния съд, повишение температурата на връщащата линия, отоплителните кръгове, бойлера за топла вода, слънчевата инсталация и други, които в допълнение могат по всяко време да бъдат променяни и разширявани.

Дистанционен достъп до управлението

Като допълнителна екстра T-Control предоставя възможност за визуализация и контрол от разстояние през интернет-портала myHerz.at , с помощта на смартфон персонален компютър или таблет. Обслужването е идентично с това на сензорния екран директно на котела. Така процеси и параметри могат да бъдат проверявани и променяни по всяко време и от всяко място.

Други предимства на T-Control:
– енергоспестяващ режим на изчакване;
– съобщение за актуално състояние и грешки по имейл;
– обмен на данни и актуализация на софтуера посредством USB-стик;
– възможност за Modbus-връзка;
– нагледно изображение на работата на различните компоненти (помпа на отоплителния кръг, бойлерна помпа, циркулационна помпа, смесителен вентил, превключващ вентил, задвижки и т.н.);
– каскадна работа (с управлението Herz T-Control могат да се свържат в каскада до 8 котли).

Напълно автоматични системи за подаване на гориво

Herz предлага множество решения за складиране на пелети и пренос на горивото до котела посредством различните системи за подаване.

Дали подаването ще е с гъвкав шнек, пневматична система, механизъм с бъркало или твърд шнек, Herz има оптималното решение за всяка ситуация като помещение и пространство, благодарение на големия избор на варианти за подаване на гориво.

Ако няма складово помещение за пелети, съществува възможност за поставяне на подземен резервоар извън сградата или на силоз за пелети, който да се постави в самото котелно.

Ръчно зареждане

Вграден бункер за гориво с ръчно зареждане на пелети

Ако желанието ни е да се откажем от автоматично подаване на гориво от склад, съществува възможност за ръчно зареждане на вградения бункер за гориво.

Вижте също...