Хибридна фотоволтаична система от Ви Джи Еф

VJF

С нарастване на необходимостта от реализиране на енергоефективни решения за електрозахранване, все повече инвеститори избират фотоволтаичните системи.

Според предназначението си PV системите се делят на 3 вида – свързани към електрическата мрежа (Grid ON), независими от електрическа мрежа (Grid OFF) и с хибридно захранване (Hybrid PV).

Фотоволтаичните системи от хибриден тип представляват комбинация от възможностите на автономната Grid OFF и свързаната към мрежата Grid ON системи.

Хибридната система е подходящо решение за еднофамилни жилища, малки и средни предприятия, като по този начин собствениците успяват на придобият независимост от електроразпределителните дружества и осезаемо да редуцират сметките си за потребление на електроенергия.

Hybrid PV се състои от фотоволтаични модули, акумулаторна група, контролери за постоянно токов заряд, инвертори, свързващи проводници и спомагателно оборудване.

VJF

Когато е възможно производството на по-голямо количество електроенергия от консумираната, тя може да се съхрани в акумулаторната група. Тези системи успешно могат да заместят UPS на места където се изисква непрекъснатост на захранването, а системата е много гъвкава по отношение на потреблението на енергия. Съществува опция за пълна визуализация на енергийните потоци, дистанционно наблюдение и при необходимост – дистанционно настройване на инверторите. Чрез допълнително оборудване има възможност и за прецизно наблюдение на акумулаторната група. Системата има опция да наблюдава граничното ниво на разряд на акумулаторите и да регулира нивото на разряда с цел да се удължи техния живот.

VJF

Оборудването може да се настройва така, че да използва определена част от капацитета на акумулаторната група и да запазва останалата част в случай на отпадане на централното захранване. Освен това те могат да смесват енергията от мрежата и енергията от акумулаторната група, както и да работят изцяло като автономни. Ако бъде изключен хибридния инвертор, системата става Grid ON – свързана към електрическата мрежа. Хибридните инвертори могат да работят в паралел с мрежови като по този начин се премахват DC контролерите за заряд на акумулаторната група.

Един от последните проекти, който Ви Джи Еф Инженеринг проектира и реализира е именно такъв – хибридна фотоволтаична система Hybrid PV на еднофамилно жилище в гр. София.

Предимствата на разглежданата система са:
– висока производителност;
– бърз и лесен монтаж;
– лесна поддръжка в случай на необходимост;
– висока надеждност, породена от високото качество на оборудването.

Ако все още не сте избрали Вашата фотоволтаична система, доверете се на знанията и уменията на професионалистите от Ви Джи Еф. Те изграждат такъв тип системи повече от 10 години. Имат капацитета да дават най-успешните решения.