Хидравличен баланс на отоплителни и охладителни системи

Изискванията на съвременните сгради и съоръжения за по-добри вътрешни климатични условия постоянно се повишават. Това отчасти се дължи на факта, че все повече и повече хора работят на закрито и отчасти защото вътрешните климатични условия оказват влияние, както на здравословното състояние на хората, така и на ефективността на тяхната работа.

Постоянен или променлив поток?
Приложение при постоянен поток – в случаите на хидравлични системи, използващи 3-пътни вентили, които регулират потока както на ледена вода, така и на гореща вода, за определени крайни отоплителни или охлаждащи устройства. В случая няма нужда от охлаждане или нагряване на байпаса на вентилите. Общият поток в цялата система обаче остава постоянен.
Постоянен поток
– Действителността макар и малко, се отличава от теорията и изчисленията, направени на етапа на проектирането. Ето защо, за да се постигнат проектните скорости на потока при охладителните и отоплителните устройства е необходимо да се провери работата на системата. Вентилите MSV-C позволяват потокът през серпантината лесно да бъде измерван и настройван с голяма точност благодарение на измерването с помощта на фиксирана бленда. Ако е необходим по-голям поток в разклонения, вертикални щрангове и тръбопроводни мрежи, могат да се използуват вентили MSV-F с фланци.

– За да се осигури по-добра работа на системата обаче, Данфосс препоръчва вентил AB-QM, който се настройва към диференциалното налягане, за да се постигне проектния поток при всяко крайно устройство. AB-QM динамично поглъща свръхнапора от помпата ако тя не е с честотно регулиране на оборотите и предотвратява прекомерно нарастване на потока.
– Автоматичното балансиране с AB-QM предлага допълнителни преимущества, например:
* ограничава се общия брой на вентилите – те вече не са необходими за разклоненията и вертикалните щрангове;
* функция за автоматично ограничаване на потока;
* премахва необходимостта от допълнителна работа по балансирането и прави поддръжката по-лесна;
* осигурява надеждност и енергийна ефективност по време на експлоатацията.

ТипПараметриФункции
ABQMDN152025324050● Автом. огранич. и регулиране на потока
● Дренажен кран
● Спирателна функция
● Вътрешна резба
Диап. на настр. Q (m3/ч)0,1-0,80,2-1,40,4-1,60,5-3,0
Код №003L2002003L2004003L2006003L2008
MSV-CDN152025324050● Ограничаване и измеравне на потока
● Блокировка на зададената стойност
● Нипели за измерване
● Вътрешна резба
Kvs (m3/ч)1,83,86,613,919,941
Код №003Z3001003Z3002003Z3003003Z3004003Z3005003Z3006
МSV-FDN6580100125150200● Ограничаване и измерване на потока
● Блокировка на зададената стойност
● Нипели за измерване
● На фланци
Kvs (m3/ч)74,4111165242372704
Код №003Z0030003Z0031003Z0032003Z0033003Z0034003Z0035
MSV-ІDN152025324050● Ограничаване и измерване на потока
● Блокировка на зададената стойност
● Нипели за измерване
● Вътрешна резба
Kvs (m3/ч)1,62,54,06,310,016,0
Код №003Z2081003Z2082003Z2083003Z2084003Z2085003Z2086
MSV-МDN152025324050● Спирателна функция
● Кран за източване
● Вътрешна резба
Kvs (m3/ч)1,62,54,06,310,016,0
Код №003Z2061003Z2062003Z2063003Z2064003Z2065003Z2066
USV-MDN152025324050● Спирателна функция
● Кран източване
● Възможност за надстройка до автоматичен вентил
● Вътрешна резба
Kvs (m3/ч)1,62,54,06,310,016,0
Код №003Z2121003Z2122003Z2123003Z2124003Z2125003Z2126
USV-IDN152025324050● Ограничаване и измеравне на потока
● Кран за източване
● Вътрешна резба
Kvs (m3/ч)1,62,54,06,310,016,0
Код №003Z2131003Z2132003Z2133003Z2134003Z2135003Z2136

Пълна информация за приложението – постоянен поток

– Автоматичните регулатори на потока AB-QM са самостоятелно действащи устройства, които ограничават потока до предварително зададена стойност в системите. AB-QM е предвиден да поддържа постоянна стойност на потока, при определено диференциалното. Освен това те са много удобни за такива системи, при които липсват необходимите данни за вентилите с ръчно регулиране.
– MSV-C и MSV-F са ръчни баланс вентили, подходящи за терминали, разклонения, циркулационни тръбопроводи и инсталации. При вентилите MSV-C потокът се измерва с помощта на бленда, вградена във вентила. Измерването с бленда е много бързо и точно. След като потокът бъде измерен и двата вентила, MSV-C и MSV-F могат да бъдат регулирани за постигането на проектните стойности на потока.
– Баланс вентилите трябва да компенсират разликите в диференциалното налягането и позволяват регулиращите вентили да са напълно отворени при проектно изчисления поток. Данфосс предлага пълен и всеобхватен избор от балансиращи и мотор-вентили, които осигуряват прецизен контрол при различните системи.


 

Вижте също...