Хидравличен модул на Tecalor позволява интегриране на термопомпи в съществуващи отоплителни системи

Hydraulikmodul THMH

Докато доскоро компанията Tecalor препоръчваше своите TTL 3.5 / 4.5 / 6.5 / 8.5 ACS въздушни/водни термопомпи предимно за новото строителство, то сега те са подходящи за инсталация в съществуващи сгради като добавка, подобряваща ефективността на съществуващата отоплителна система с хидравличния модул THMH.

Hydraulikmodul THMH

Хидравличният модул увеличава общата ефективност на съществуващите инсталации чрез хибридно интегриране на термопомпите въздух-вода. Така се осигуряват по-високи температури за санираните къщи – с модула THMH е възможно свързване на втори топлогенератор. Благодарение на двувалентната работа, термопомпите въздух-вода са подходящи и за използване в енергийно ефективни сгради. Тъй като, чрез модула, взаимодействието на съществуващия котел и термопомпата може да постигне значително по-висока температура на системата, се постига висок клас на ефективност А ++, по-специално чрез инверторно охлаждане: то позволява повторното използване на получената отработена топлина.

За повече информация: Tecalor

Вижте също...