pixel

Хидравличното балансиране намалява значително разходите за охлаждане

Оптимизация на работата чрез динамично хидравлично балансиране

Хидравличното балансиране в подаващата мрежа намалява разходите за охлаждане с 20% в Кантоналната болница в Люцерн.

Кантоналната болница в Люцерн (LUKS) е най-голямата неуниверситетска болница в Швейцария. Нейните клиники и институти предлагат висококачествено медицинско обслужване – обстойна диагностика и висок стандарт на медицинско обгрижване на тежки случаи 24 часа в денонощието.

Както самите те казват, „Нашата основна грижа винаги е била пациентите ни да се чувстват добре. И това е наше обещание”. Разполагаме с персонал от 5600 души, които се грижат за благосъстоянието на пациентите: от прилежащия район с население 500 000 души те приемат приблизително 36 000 пациенти за хоспитализация и 148 000 амбулаторни пациенти, за които са предвидени 900 легла за неотложно и интензивно лечение.

Стремежът на LUKS е да се превърне в университетска болница и се е посветила изцяло на медицина, основана на науката. Голяма част от отговорните кадри в клиниката и института извършват както клинична, така и научна работа и техните пациенти се възползват от националния и международния обмен на знания и квалифицирани специалисти. Болницата изълнява важна роля като учебен център за повечето професии свързани със системата на общественото здравеопазване като предлага не по-малко от 1400 чудесни възможности за професионално обучение.

Центровете за съвременни медицински и информационни технологии изпитват денонощна необходимост от голяма охлаждаща мощност. С присъединяването на все повече и повече потребители към охладителната система на кантоналната болница в Люцерн, понякога през лятото капацитетът ѝ се оказва недостатъчен и било взето решение да се инсталират по-мощни чилъри. Изненадващо обаче, проектантът натоварен с извършването на съответния анализ стигнал до съвсем друго заключение: по-добро и далеч по-рентабилно решение би било да се инсталират регулатори с пряко действие за хидравлично балансиране на съществуващата охладителна мрежа. Сградите, които се използват само за определен период от време почти винаги страдат от едни и същи проблеми: помещенията се използват за различни цели, разширенията и измененията не са добре документирани, а техническата инфраструктура не се осъвременявана така, че да може да отговори на новите изисквания. В края на краищата усърдно приспособяваната технология излиза от синхрон и трябва да се търси нов баланс.

Може да харесате още...