pixel

Химическо рециклиране на проблемни пластмасови отпадъци в нови висококачествени тръби

Uponor

Компаниите Uponor, Wastewise, Neste и Borealis успешно произвеждат тръби от кръстосано свързан полиетилен (PEX), който се основава на суровина, получена от химически рециклирана отпадъчна пластмаса от производството на PEX тръби, като се използва сертифициран от ISCC Plus подход за балансиране на масата. Партньорите смятат, че този проект е сред първите реализации на химическо рециклиране на PEX.

Поради своята здравина, температурна устойчивост и дълготрайност тръбите от PEX имат важен принос за енергийно ефективното отопление и безопасността на водопроводни инсталации, но взаимосвързаните полимерни вериги ги правят почти невъзможни за рециклиране с конвенционалните технологии.

Проектът показва, че химическото рециклиране може да затвори кръговия цикъл за трудно рециклируеми пластмасови отпадъци, като ги превърне във висококачествена полимерна суровина и даде възможност за последователно производство на продукти с качество и свойства, идентични с тези от предишния им живот.

Сътрудничеството предвижда Wastewise да използва своята нова технология за химическо рециклиране, базирана на пиролиза, за втечняване на промишлени отпадъци от производството на PEX тръби на Uponor, като разгражда полимерите обратно до техните градивни елементи, което създава рециклиран междинен продукт, подобен на масло. След това тази течност се преработва съвместно в петролната рафинерия на Neste в Порвоо, Финландия, и се усъвършенства в рециклиран Neste RETM – висококачествена суровина за производство на нови полимери.

Uponor

Borealis вкарва тази суровина в своя паро-крекер и впоследствие я полимеризира в полиетилен като част от портфолиото на компанията за химическо рециклиране BorcycleTM C. И накрая, Uponor използва полиетилена за създаване на нови PEX тръбни системи, които могат да се използват отново в строителния сектор за отопление, водопроводи и охлаждане. Те са подходящи дори за чувствителни приложения с високи изисквания, например за системи за питейна вода. Цялата верига на стойността може да бъде проследена чрез сертифицирано балансиране на масата по ISCC Plus.

Благодарение на своята ангажираност партньорите успяха да създадат веригата на стойността за доста кратък период от време. От началото на проекта до производството на първите тръби, изработени от химически рециклирани отпадъци от PEX, изминаха малко повече от шест месеца.

Партньорството има потенциал за по-нататъшно сътрудничество отвъд производствените отпадъци: PEX тръбите, произведени от Uponor, вече са оптимизирани от гледна точка на ефективността на ресурсите, чрез намаляване на дебелината на стените им и увеличаване на живота им. Mеханичното им рециклиране засега е основна перспектива, като това води до преработка в други строителни материали или в предмети от бита, като например хокейни стикове. При химическото рециклиране обаче отпадъчните PEX тръби могат да бъдат превърнати отново в напълно функционални PEX тръби. Занапред партньорите ще преценят допълнителни възможности за сътрудничество. Освен разширяване на кръга от отпадъчни материали, това може да включва и по-големи рециклирани количества.

За контакти: Uponor GmbH – България.

Снимки: Uponor

Може да харесате още...