pixel

Ховал допринесе за пълната промяна на Националния театър в Прага

Националният театър в Прага претърпя пълна промяна: От новото лого до важното архитектурно вътрешно и външно преустройство. Част от тази промяна бе направена с оглед на възможно най-ниско потребление на енергия, както и опазването на околната среда. Проектите за спестяване на енергия, свързани с реконструкция на отоплението на сградата, ззапочнаха през 2006 г., а промените в технологичните системи се проведоха в няколко етапа между 2007 и 2010 г. От тогава, театърът намали съществено разходите на енергия, икономия равняваща се на 363 000 евро годишно. По този начин спестяването е повече от 50% от първоначалната цена на енергията.

Основната цел на проекта за основен ремонт бе постигането на възможно най-доброто ниво на вътрешен микроклимат, като същевременно се поддържа висока ефективност в производството на енергия. Новопостроената системата включва технология за отопление, вентилация и охлаждане, като за ефективна работа се изискват правилни настройки и модерни системи за измерване и контрол.

Hoval подпомогна постигането на целите за спестяване на енергия
Една от тези системи и основният източник на топлина за Националния театър са два модерни кондензни котли Hoval UltraGas D 1400, в допълнение с нова термопомпа. Hoval постигна дългосрочно висока ефективност на гориво над 108%, което се дължи и предимно на кондензната технология на котела и отделното високо- и нискотемпературно връщане на топлоносител.

Газовият котел произвежда приблизително 67% от общата необходима топлинна мощност, а останалата част се покрива от термопомпите.

Специалният дизайн на aluFer® топлообменника увеличава до 5 пъти топлообменната повърхност.

Hoval&EPC
Моделът на финансиране, използван от театъра е EPC (Energy Performance Contracting). Инвестиционните разходи са платени от достачвика на гарантирано оперативни спестявания за период от десет години. Чрез този пионерен проект на строги икономии Националният театър спечели награди на International Trade Fair Aqua-therm Praha 2008 г. и едно истинско вдъхновение. Котлите Hoval помагат за увеличаване на енергийната ефективност на едно от националните съкровища на Чешката република.

За повече информация за използваните технологии и действителната икономия на Националния театър, посетете онлайн представянето на проекта.

Може да харесате още...