Ховал допринесе за пълната промяна на Националния театър в Прага