Hoval създаде за HIlti здравословна околна работна среда