pixel

Има подобрения в условията за малки, покривни PV инсталации

Има подобрения в условията за малки, покривни PV инсталации

Основните бариери пред разпространението на фотоволтаичната технология у нас са при административните процедури за легализация и присъединяване на обектите към електрическата мрежа. Небалансираната регулаторна рамка, честите нормативни промени, липсата на прозрачност и предвидимост на ценообразуването водят до отлив на инвестиции и съответно загуба на хиляди висококвалифицирани работни места от сектора. Това са част от изводите от българската работа по европейския проект проектът PV GRID, представен на 30.05.2013 от Българската фотоволтаична асоциация.

Ключовите ограничения, които на практика спират разпространението на технологията, са ежегодното определяне на нулеви капацитети за присъединяване на нови ФВ инсталации към мрежата и незаконосъобразната „цена за достъп“ за производителите, която отнема до 39% от техните приходи в полза на мрежовите оператори.

Подобрения се наблюдават при условията за развитие на фотоволтаични инсталации с малък капацитет, предназначени за изграждане върху покриви на жилищни сгради. Редуцираните срокове за присъединяване към мрежата до около 31 седмици значително намаляват административните разходи и съответно размера на нужните инвестиции. Въпреки това, основна пречка остава трудният достъп до финансиране и липсата на предвидимост при определянето на цената за изкупуване на произведената енергия.

Над 100 души се включиха във форума „Мрежово интегриране на фотоволтаиката в България”, който се проведе на 30.05.2013 в гр. София, в рамките на Деветото международно изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия. Събитието организира Българската фотоволтаична асоциация като част от международния изследователски проект PV GRID, финансиран по програмата “Интелигентна енергия Европа“.

greentech.bg

Може да харесате още...