Immergas представя: сплит термопомпа Magis Hercules Pro – ефективност и максимален комфорт на битова гореща вода с възобновяема енергия

amaxgas

Цели 75% от емисиите на парникови газове в Европа се дължат на производството и потреблението на енергия. Чистата енергия е движещата сила към нисковъглеродната икономика, затова и преустройството на енергийния сектор е предпоставка за поемането по пътя към климатична неутралност до 2050 г. Реализирането на плана на Европейския съюз за преход към нисковъглеродна икономика може да се осъществи, само ако се постигне радикална промяна в технологиите, енергетиката и използването на възобновяеми енергийни източници. Следвайки визията за ускорен преход към декарбонизирана Европа, италианският лидер Immergas, който винаги се е стремял към иновативни решения за климатизация, с необходимата отговорност към околната среда, фокусира усилията си в изцяло нова гама от хибридни и термопомпени технологии. Ключово за серията е фактът, че продуктите предоставят решения са специфично създадени за различните нужди на потребителя за климатичен комфорт и съобразени с гъвкавост при тяхната интеграция.

Новата гама Magis Hercules Pro включва сплит термопомпа с външно тяло и свободно стоящо вътрешно тяло, която комбинира най-големия бойлер в категорията, буферен съд и цялата ефективност, необходима за осигуряването на висок енергиен клас, дори и в нискотемпературни региони. Серията Magis Hercules Pro се състои от уреди, наречени „всичко в едно“, тъй като свободно стоящото вътрешно тяло съдържа всички компоненти, необходими за създаването на многозонови системи за отопление и охлаждане. Това е най-пълно окомплектованият уред, готов за инсталация. Водосъдържателят за БГВ с голяма вместимост е вграден, за да се осигури максимален комфорт в средни и големи жилища като вили или еднофамилни къщи.

Термопомпата Magis Hercules Pro е идеалното решение за нови жилища с нулево енергийно въздействие (с много висока термоизолация и фотоволтаична система) за хората, които желаят да намалят замърсяването, да спестят енергия и да понижат вредните емисии, колкото е възможно в съответствие с изискванията на европейските стандарти.

Усъвършенствани решения за нови жилища

amaxgas

Magis Hercules Pro предлага широка гама от модели: монофазни с R32 хладилен агент от 4, 6, 9 kW и монофазни или трифазни с R410A хладилен агент от 12, 14, 16 kW. Това са високоефективни уреди, идеални за постигане на най-високи енергийни класове в нови жилищни сгради с големи размери, където външните температури могат да бъдат особено ниски.

„Всичко в едно“, за да бъде монтажът по-лесен

Уредите Magis Hercules Pro „всичко в едно“ са лесни за сглобяване, защото те свързват в рамките на един общ корпус 235-литровия съд за производство на битова гореща вода и възможността за управление на системи с до 3 зони, всички с пълен набор от аксесоари.

Наставката “Pro” се отнася до изискването за професионален монтаж с F-GAS сертификация за хладилните връзки между 2-та модула.

Защитен от замръзване

Водният кръг е напълно защитен от замръзване, защото е разположен във вътрешното тяло: решение, което е особено подходящо в зони със студен климат.

Спестявания при комбиниране с фотоволтаични системи

Magis Hercules Pro се комбинира, по най-ефективен начин с фотоволтаични системи и позволява получаването на гореща вода за битови нужди, отопление и охлаждане чрез безплатната енергия на слънцето.

amaxgas

Основни характеристики на вътрешното тяло:
– пластинчат топлообменник със 72 пластини, хладилен агент/флуид за вътрешната система;
– 235-литров съд от неръждаема стомана за БГВ;
– 45-литров инерционен акумулатор, работещ и като хидравличен колектор с възможност за интегриране до два електрически нагревателя от 3kW на отоплителна система (налични като допълнително оборудване);
– стандартно доставян електрически нагревател 2,3kW за битова гореща вода (възможно е монтирането на още два допълнителни нагревателя за гореща вода – налични като допълнително оборудване);
– 24-литров разширителен съд за вътрешната система отопление/охлаждане;
– 16-литров разширителен съд за БГВ;
– 3-пътен вентил за битова гореща вода/вътрешна система;
– дебитомер, който включва термопомпата при наличие на минимален дебит на флуид във вътрешния кръг;
– спирателни кранове с филтър като стандартно оборудване;
– клас на защита IPX5D (одобрен само за монтаж на закрито).

amaxgas

Предоставя се като един агрегат. Вътрешното тяло може да бъде разделено на два блока

За улеснение на монтажните работи, при конструирането на Magis Hercules Pro е обърнато особено внимание на аспектите, свързани с инсталирането и транспорта. Свободно стоящото вътрешно тяло на Magis Hercules Pro, благодарение на подходящото разположение на хидравличните и електрически компоненти, може да бъде разделено на 2 части, като по този начин неговите обем и тегло се намаляват наполовина и се улесняват дейностите на мястото за монтаж.

Комплектовано с една циркулационна помпа за директна зона като стандарт. В корпуса на вътрешното тяло могат да бъдат инсталирани още 2 помпи и 2 смесителни вентила, като по този начин ще се осигури управлението на общо 3 зони (1 директна и 2 смесени).

Основни характеристики на външно тяло на Magis Hercules Pro:
– ротационен инверторен компресор;
– предварително зареден хладилен агент R32 (версии 4/6/9);
– предварително зареден хладилен агент R410A (версии 12/14/16/12T/14T/16T);
– комплект спирателни вентили за кръга на хладилния агент като стандартно оборудване;
– ламелен въздушен топлообменник (с единичен вентилатор за версии 4/6/9, с двоен вентилатор за версии 12/14/16/12T/14T/16T);
– електронен ТРВ с двоен поток;
– 4-пътен вентил за реверсиране на отопление/охлаждане;
– работа в режим на отопление и охлаждане (реверсивен);
– одобрен за монтаж на открито без защита.

Технически характеристики

Мерни единици

Magis Hercules Pro 4 Magis Hercules Pro 6 Magis Hercules Pro 9
Код 3.030428 3.030429 3.030430
Енергиен клас на отопление при 35°C

 

A+++ A+++ A+++
Енергиен клас на отопление при 55°C A++ A++ A++
Енергиен клас БГВ профил на натоварване A/L A/L A/XL
Количество хладилен агент (R32) g 1,200 1,200 1,400
Отоплителна мощност (системен флуид 35°C) kW 4,40 6,00 9,00
Отоплителна мощност (системен флуид 45°C) kW 4,20 5,40 8,60
Отоплителна мощност (системен флуид 55°C) kW 3,90 4,80 8,00
Температурен диапазон на флуида (отопл.) °С 20-65 20-65 20-65
Температурен диапазон на външен въздух (отопл.) °С -25/35 -25/35 -25/35
COP (системен флуид 35°С) 5,20 4,92 4,81
СОP (системен флуид 45°С) 3,85 3,58 3,69
COP (системен флуид 55°С) 2,95 2,65 2,93
Отоплителна мощност (системен флуид 18°C) kW 5,00 6,50 8,70
Отоплителна мощност (системен флуид 7°C) kW 3,60 4,70 6,50
Tемpературен диапазон на флуида (охлаждане) °С 5-25 5-25 5-25
Температурен диапазон на външен въздух (охлаждане) °С 10/46 10/46 10/46
EER (системен флуид 18°C) 4,59 4,42 4,12
EER (системен флуид 7°C) 3,24 3,26 3,33
Максимална консумирана мощност W 2,100 2,900 4,300
Електрическо захранваме V – Hz 230-50 230-50 230-50
Тегло на външно тяло (празно) kg 46,5 46,5 73
Данни на вътрешното тяло
Вместимост на разширителен съд (отопл.) I 24 24 24
Вместимост ма разширителен съд (БГВ)

 

I 16 16 16
Консумирана електрическа мощност W 135 135 135
Електрическа консумация на интегрирания нагревател за БГВ W 2,3 2,3 2,3
Макс. работно наляване на хидравличен кръг bar 3 3 3
Електрическо захранване V – Hz 230-50 230-50 230-50
Регулируема температура на БГВ (с активиран електрически нагревател) °С 10-55 (10-65) 10-55 (10-65) 10-55 (10-65)
Тегло на вътрешно тяло (празно) kg 211 211 211

Отнася се за следните условия:

Среда Отопление (°С) Охлаждане (°С)
Т система вода (R/F) – въздух (DBT/WBT) 30/35 – 7/6 23/18-35 (DBT)
Т система вода (R/=) – въздух (DBT/WBT) 40/45 – 7/6 12/7 – 35 (DBT)

За допълнителна информация погледнете техническата спецификация.

Технически характеристики Мерни единици Magis Hercules Pro 12 Magis Hercules Pro 14 Magis Hercules Pro 16 Magis Hercules Pro 12 T Magis Hercules Pro 14 T Magis Hercules Pro 16 T
Код 3.030431 3.030432 3.030433 3.030434 3.030435 3.030436
Енергиен клас на отопление при 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++
Енергиен клас на отопление при 55°C A+ A+ A+ A+ A+ A+
Енергиен клас БГВ/профил на натоварване A/XL A/XL A/XL A/XL A/XL A/XL
Количество хладилен агент (R410A) g 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980
Отоплителна мощност (системен флуид 35 °C) kW 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00
Отоплителна мощност (системен флуид 45 °C) kW 11,50 13,00 15,30 11,50 13,00 15,50
Отоплителна мощност (системен флуид 55 °C) kW 11,01 12,45 14,60 11,01 12,45 14,60
Температурен диапазон на флуид (отопл.) °C 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55
Температурен диапазон на външен въздух (отопл.) °C -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35 -25/35
COP (системен флуид 35°С) 4,63 4,44 4,26 4,63 4,44 4,26
COP (системен флуид 45°С) 3,56 3,47 3,37 3,56 3,47 3,37
COP (системен флуид 55°С) 2,87 2,80 2,74 2,87 2,80 2,74
Отоплителна мощност (системен флуид 18°C) kW 12,00 14,00 15,00 12,00 14,00 15,00
Отоплителна мощност (системен флуид 7°C) kW 9,00 10,50 11,20 9,00 10,50 11,20
Температурен диапазон на флуид (охлаждане) °C 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25
Температурен диапазон на външен въздух (охлаждане) °C 10/46 10/46 10/46 10/46 10/46 10/46
EER (системен флуид 18°C) 3,87 3,68 3,62 3,87 3,68 3,62
EER (системен флуид 7°C) 2,90 2,80 2,80 2,90 2,80 2,80
Максимална консумирана мощност W 6,160 6,930 8,190 6,160 6,930 8,190
Електрическо захранване V-Hz 230-50 230-50 230-50 400-50 400-50 400-50
Тегло на външно тяло (празно) кг 100 100 100 101,5 101,5 101,5
Данни на вътрешното тяло
Вместимост на разширителен съд (отопл.) I 24 24 24 24 24 24
Вместимост на разширителен съд (БГВ) I 16 16 16 16 16 16
Консумирана електрическа мощност W 205 205 205 205 205 205
Електрическа консумация от интегрирания нагревател за БГВ W 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Макс. работно налягане на хидравличен кръг bar 3 3 3 3 3 3
Електрическо захранване V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50
Регулируема температура на БГВ (с активиран електрически нагревател) °C 10/55
(10/65)
10/55
(10/65)
10/55
(10/65)
10/55
(10/65)
10/55
(10/65)
10/55
(10/65)
Тегло на вътрешно тяло (празно) kg 212 212 212 212 212 212

Отнася се за следните условия:

Среда Отопление (°С) Охлаждане (°С)
Т система вода (R/F) – въздух (DBT/WBT) 30/35 – 7/6 23/18-35 (DBT)
Т система вода (R/=) – въздух (DBT/WBT) 40/45 – 7/6 12/7 – 35 (DBT)

За допълнителна информация погледнете техническата спецификация.

amax-gas

amax-gas

Легенда

1 16 литров разширителен съд за битова гореща вода GP Линия за газова фаза на хладилен агент
2 235-литров бойлер за битова гореща вода LP Линия за течна фаза на хладилен агент
3 2,3 kW електрически нагревател за БГВ (опция) RZ3 Връщане от 3-та смесена зона (опция)
4 2,3 kW електрически нагревател за БГВ (стандартно) MZ3 Подаване към 3-та смесена зона (опция)
5 3-пътен вентил БГВ/система RZ2 Връщане от 2-ра та смесена зона (опция)
6 Помна на основен кръг MZ2 Подаване към 2-ра смесена зона (опция)
7 Дебитомер RZ1 Връщане към 1-ва директна зона
8 Пластинчат топлообменник хладилен агент/вода MZ1 Подаване към 1-ва директна зона
9 24-литров разширителен съд за отоплителна/охладителна система AC Изход за битова гореща вода
10 3 kW електрически нагревател за отоплителна система (опция) AF Вход за битова студена вода
11 45-литров буферен съд/хидравличен колектор RC Рециркулация (опция)
12 Допълнителен блок за смесена 3-та зона (опция) MP Подаване към слънчев колектор (опция)
13 Допълнителен блок за смесена 2-та зона (опция) RP Връщане от слънчев колектор (опция)
14 Механичен Y филтер
15 Помпа за 1-ва директна зона
16 Комплект против варовик (опция)
17 Рециркулационен комплект с помпа (опция)
18 Соларен комплект (опция)

Пример за монтаж на Magis Hercules Pro с 3 зонова система

amax-gas

Система Magis Hercules Pro за климатизация, отопление и охлаждане, състояща се от две зони с лъчисти панели
и една зона с вентилаторни конвектори.

Електроника

amaxgas

Хидравличните и електрически части се управляват директно от електрониката на Magis Hercules Pro, следователно не е необходим допълнителен контролер за управление.

Основните функции за регулиране и контрол се извършват чрез командния панел:
– планиране на времеви интервали и свързани климатични криви за всеки кръг/зона (както за отопление, така и за охлаждане);
– идентификация на работния режим на всяка една зона чрез избор между: само отопление, само охлаждане, отопление/охлаждане, отопление/охлаждане с изсушаване, само охлаждане с изсушаване.

В допълнение новият Дистанционен контролен панел на зони (код 3.030863) и новият ModBus комплект сензори за температура и влажност (код 3.030992) позволяват лесно свързване и комуникация с електронната платка, интегрирана в корпуса на вътрешното тяло на Magis Hercules Pro за управление на времевите интервали, температурата и влажността на всяка една зона.

За повече информация можете да се свържете с фирма Амакс Газ, официален представител на Immergas за България.

AmaxGas
Амакс Газ, 1261 Мрамор, София-град, ул. „Васил Левски“ 148
тел.: 02 902 46 71, [email protected]www.amaxgas.com.

Може да харесате още...