Индустриални горелки с разделна конструкция, работещи на газ, нафта или комбинирани

Riello

Калория представя индустриални горелки с разделна конструкция, работещи на газ, нафта или комбинирани. производство на италианския производител

Серия DB

Серията DB представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. DB са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат оборудвани както с механичен, така и с електронен контрол на съотношението въздух/гориво, в зависимост от нуждите на клиента. DB 9-12-16-20 са стандартно оборудвани с пилотна горелка, а за моделите DB 4-6, тя може да бъде поръчана допълнително по заявка. Горелките DB могат да функционират стандартно с въздух за горенето с температура до 150°C и до 250°C, при специално предвидена за целта конструкция. Иновативната конструкция на горивната глава позволява редуцирането на вредните емисии NOx при работа на газ до <80 mg/kWh.

Системата от панти, с която е оборудван всеки модел от серията, значително улеснява обслужването на горивната глава. Към горелката се предлага и пълна гама от аксесоари (вентилатор, контролно табло, газов тракт, помпен блок и т. н.).

DB  4 1000/2500 ÷ 5000 kW
DB  6 1400/4000 ÷ 7800 kW
DB  9 1500/5000 ÷ 9500 kW
DB 12 1700/7000 ÷ 12500 kW
DB 16 2500/8000 ÷ 16000 kW
DB 20 3000/10000 ÷ 20000 kW

Работен диапазон

Riello

Тестови условия, съгласно EN 267- EN676.
Температура: 20°C.
Налягане: 1013.5 mbar.
Надморска височина: 100 m a.s.l.

Габаритни размери (mm)

Горелка

Riello

модел A B C D E F L (L*) M N O P
DB  4 1577 700 536 313 385 375 1033 (1217) 450 760 341 183
DB  6 1577 700 536 363 385 375 1033 (1217) 450 760 341 183
DB  9 1857 851 662 413 420 333 1195 (1539) 550 753 344 208
DB 12 1857 851 662 456 420 333 1195 (1539) 550 753 344 208
DB 16 2080 852 797 544 486 448 1283 (1600) 761 934 431 258
DB 20 2080 852 797 590 486 448 1283 (1600) 761 934 431 258

L = версия на газ.
L* = версии на нафта или комбинирани.

Присъединяване към газ

DN 65 присъединяване отдолу. Необходимо е коляно адаптор DN 65.
DN 80 присъединяване отдолу. Необходимо е коляно адаптор DN 80.
DN 80 присъединяване отдолу. Необходимо е коляно адаптор DN 80.
DN 100 присъединяване отстрани.
Коляно адаптор 100/100 е включено в стандартното  оборудване.

Riello

модел a a1 a2 b b1 b2 D1 D2 D3 t t1 1 2 3
DB  4 329 370 400 308 370 409 350 452 145-DN 65 130 130 M18 4×45″M16 13
DB  6 329 370 400 308 370 409 350 452 160-DN 80 130 130 M18 M16 13
DB  9 436 476 506 400 440 470 420 608 160-DN 80 200 180 M20 M18 11
DB 12 436 476 506 400 440 470 465 608 160-DN 80 200 180 M20 18 11
DB 16 562 620 652 452 510 542 560 700 180-DN 100 260 205 M16 18 11
DB 20 562 620 652 452 510 542 600 700 180-DN 100 260 205 M16 18 11

Спецификация

Обозначаване на горелката

Riello

Спецификация

Напълно автоматизирани горелки с разделна конструкция. Всички модели имат:
– Въздушна клапа за регулиране на дебита на подавания въздух, необходим за горене, управлявана от сервомотор (версия /M – механична модулация);
– Въздушна клапа за регулиране на дебита на подавания въздух, необходим за горене, управлявана от сервомотор и микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Горивна глава с променлива геометрия, която може да бъде регулирана в зависимост от необходимата мощност;
– Сервомотор (управляван от микропроцесор), който регулира горивната глава (версия /E – електронна модулация – само за модели DB 16 – 20);
– Пилотна горелка с два газови вентила и регулатор за газ (стандартно оборудване само за DB9-12-16-20);
– Пресостат за минималното допустимо налягане на въздуха;
– Ревизионно стъкло;
– Програматор с вграден запалителен трансформатор;
– Панта за отваряне на горелката, позволяваща лесен достъп до вътрешността на горивната глава, което улеснява нейната поддръжка;
– IP54 степен на защита.

Специфична комплектация за нафтови горелки:
– Фотоклетка;
– Накрайник за дюза;
– Предпазен клапан на дюзата;
– Горивна тръба за впръскване на нафтата;
– Блок със соленоидни вентили за нафта и предпазни клапани;
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Пресостат за максималното допустимо налягане на нафтата, монтиран на връщащата линия;
– Манометри на подаващата и на връщащата линия.

Стандартно оборудване:
– винтове за закрепване на фланеца на горелката;
– гарнитура за фланеца на горелката;
– инструкции за употреба, монтаж и поддръжка;
– каталог на резервните части.

Специфична комплектация за газови горелки:
– Фотоклетка;
– Пресостат за максималното допустимо налягане на газта;
– Бътерфлай клапа за газ, управлявана от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Бътерфлай клапа за газ, управлявана от сервомотор посредством микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Пробка за налягането на газта в горивната глава.

Стандартно оборудване:
– винтове за фиксиране на фланеца на горелката;
– гарнитура за фланеца на горелката;
– винтове за фиксиране на фланеца на газовия тракт към горелката;
– гарнитура за газовия тракт;
– запалителен електрод за DB 4÷6;
– запалване с пилотна горелка за DB 9÷20 (за DB 4÷6 по заявка);
– инструкции за употреба, монтаж и поддръжка;
– каталог на резервните части.

Специфична комплектация за комбинирани горелки (нафта/газ):
– Фотоклетка;
– Горивна тръба за впръскване на горивото;
– Предпазен клапан на дюзата.

Горивна тръба за впръскване на нафтата:
– Блок със соленоидни вентили и предпазни клапани;
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Пресостат за максималното допустимо налягане на нафтата във връщащата линия;
– Манометри на подаващата и на връщащата линия;
– Пресостат за максималното допустимо налягане на газта;
– Бътерфлай клапа за газ, управлявана от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Пробка за налягането на газта в горивната глава.

Стандартно оборудване:
– винтове за закрепване на фланеца на горелката към котела;
– гарнитура за фланеца на горелката;
– винтове за закрепване на фланеца на газовия тракт към горелката;
– гарнитура за фланеца на газовия тракт;
– запалителен електрод за DB 4÷6;
– запалване с пилотна горелка за DB 9÷20 (за DB 4÷6 по заявка), инструкции за употреба, монтаж и поддръжка, каталог на резервните части.

Горелките са проектирани и изработени в съответствие с действащите разпоредби и директиви, като се прилагат познатите технически правила за безопасност и се предвиждат всички потенциални опасни ситуации.

Горелката може да се монтира на водогрейни и/или парни котли, котли, работещи с диатермично масло и други. Видът и налягането на горивото, напрежението и честотата на  електрозахранването, минималните и максималните дебити, за които е регулирана горелката, налягането на горивната камера, размерите на горивната камера и температурата в помещението трябва да са в рамките на стойностите, посочени в ръководството за експлоатация.

Този модел горелки намира широко приложение при производството на асфалт. Работят при тежки външни условия, монтирани на сушилни барабани.

Комбинирани горелки – 12 MW , 2 бр. на котел 20 MW производство на Промишлена енергетика Варна. Обект – Веолия Енерджи Варна.

Riello

Газова горелка – 12 MW – Асфалтова база – Семчиново:

Riello

Комбинирана горелка 12 MW – Асфалтова база – Враждебна:

Riello

Монтирана газова горелка 12 MW на парен котел – Оранжерия:

Riello

За повече информация – Калория.

Може да харесате още...