Индустриални горелки с разделна конструкция, работещи на газ, нафта или комбинирани

Riello

Калория представя индустриални горелки с разделна конструкция, работещи на газ, нафта или комбинирани. производство на италианския производител

Серия DB

Серията DB представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. DB са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат оборудвани както с механичен, така и с електронен контрол на съотношението въздух/гориво, в зависимост от нуждите на клиента. DB 9-12-16-20 са стандартно оборудвани с пилотна горелка, а за моделите DB 4-6, тя може да бъде поръчана допълнително по заявка. Горелките DB могат да функционират стандартно с въздух за горенето с температура до 150°C и до 250°C, при специално предвидена за целта конструкция. Иновативната конструкция на горивната глава позволява редуцирането на вредните емисии NOx при работа на газ до <80 mg/kWh.

Системата от панти, с която е оборудван всеки модел от серията, значително улеснява обслужването на горивната глава. Към горелката се предлага и пълна гама от аксесоари (вентилатор, контролно табло, газов тракт, помпен блок и т. н.).

DB  41000/2500 ÷ 5000 kW
DB  61400/4000 ÷ 7800 kW
DB  91500/5000 ÷ 9500 kW
DB 121700/7000 ÷ 12500 kW
DB 162500/8000 ÷ 16000 kW
DB 203000/10000 ÷ 20000 kW

Работен диапазон

Riello

Тестови условия, съгласно EN 267- EN676.
Температура: 20°C.
Налягане: 1013.5 mbar.
Надморска височина: 100 m a.s.l.

Габаритни размери (mm)

Горелка

Riello

моделABCDEFL (L*)MNOP
DB  415777005363133853751033 (1217)450760341183
DB  615777005363633853751033 (1217)450760341183
DB  918578516624134203331195 (1539)550753344208
DB 1218578516624564203331195 (1539)550753344208
DB 1620808527975444864481283 (1600)761934431258
DB 2020808527975904864481283 (1600)761934431258

L = версия на газ.
L* = версии на нафта или комбинирани.

Присъединяване към газ

DN 65 присъединяване отдолу. Необходимо е коляно адаптор DN 65.
DN 80 присъединяване отдолу. Необходимо е коляно адаптор DN 80.
DN 80 присъединяване отдолу. Необходимо е коляно адаптор DN 80.
DN 100 присъединяване отстрани.
Коляно адаптор 100/100 е включено в стандартното  оборудване.

Riello

моделaa1a2bb1b2D1D2D3tt1123
DB  4329370400308370409350452145-DN 65130130M184×45″M1613
DB  6329370400308370409350452160-DN 80130130M18M1613
DB  9436476506400440470420608160-DN 80200180M20M1811
DB 12436476506400440470465608160-DN 80200180M201811
DB 16562620652452510542560700180-DN 100260205M161811
DB 20562620652452510542600700180-DN 100260205M161811

Спецификация

Обозначаване на горелката

Riello

Спецификация

Напълно автоматизирани горелки с разделна конструкция. Всички модели имат:
– Въздушна клапа за регулиране на дебита на подавания въздух, необходим за горене, управлявана от сервомотор (версия /M – механична модулация);
– Въздушна клапа за регулиране на дебита на подавания въздух, необходим за горене, управлявана от сервомотор и микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Горивна глава с променлива геометрия, която може да бъде регулирана в зависимост от необходимата мощност;
– Сервомотор (управляван от микропроцесор), който регулира горивната глава (версия /E – електронна модулация – само за модели DB 16 – 20);
– Пилотна горелка с два газови вентила и регулатор за газ (стандартно оборудване само за DB9-12-16-20);
– Пресостат за минималното допустимо налягане на въздуха;
– Ревизионно стъкло;
– Програматор с вграден запалителен трансформатор;
– Панта за отваряне на горелката, позволяваща лесен достъп до вътрешността на горивната глава, което улеснява нейната поддръжка;
– IP54 степен на защита.

Специфична комплектация за нафтови горелки:
– Фотоклетка;
– Накрайник за дюза;
– Предпазен клапан на дюзата;
– Горивна тръба за впръскване на нафтата;
– Блок със соленоидни вентили за нафта и предпазни клапани;
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Пресостат за максималното допустимо налягане на нафтата, монтиран на връщащата линия;
– Манометри на подаващата и на връщащата линия.

Стандартно оборудване:
– винтове за закрепване на фланеца на горелката;
– гарнитура за фланеца на горелката;
– инструкции за употреба, монтаж и поддръжка;
– каталог на резервните части.

Специфична комплектация за газови горелки:
– Фотоклетка;
– Пресостат за максималното допустимо налягане на газта;
– Бътерфлай клапа за газ, управлявана от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Бътерфлай клапа за газ, управлявана от сервомотор посредством микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Пробка за налягането на газта в горивната глава.

Стандартно оборудване:
– винтове за фиксиране на фланеца на горелката;
– гарнитура за фланеца на горелката;
– винтове за фиксиране на фланеца на газовия тракт към горелката;
– гарнитура за газовия тракт;
– запалителен електрод за DB 4÷6;
– запалване с пилотна горелка за DB 9÷20 (за DB 4÷6 по заявка);
– инструкции за употреба, монтаж и поддръжка;
– каталог на резервните части.

Специфична комплектация за комбинирани горелки (нафта/газ):
– Фотоклетка;
– Горивна тръба за впръскване на горивото;
– Предпазен клапан на дюзата.

Горивна тръба за впръскване на нафтата:
– Блок със соленоидни вентили и предпазни клапани;
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Регулатор за нафта, управляван от сервомотор посредством микропроцесор (версия /E – електронна модулация);
– Пресостат за максималното допустимо налягане на нафтата във връщащата линия;
– Манометри на подаващата и на връщащата линия;
– Пресостат за максималното допустимо налягане на газта;
– Бътерфлай клапа за газ, управлявана от сервомотор посредством лостов механизъм (версия /M – механична модулация);
– Пробка за налягането на газта в горивната глава.

Стандартно оборудване:
– винтове за закрепване на фланеца на горелката към котела;
– гарнитура за фланеца на горелката;
– винтове за закрепване на фланеца на газовия тракт към горелката;
– гарнитура за фланеца на газовия тракт;
– запалителен електрод за DB 4÷6;
– запалване с пилотна горелка за DB 9÷20 (за DB 4÷6 по заявка), инструкции за употреба, монтаж и поддръжка, каталог на резервните части.

Горелките са проектирани и изработени в съответствие с действащите разпоредби и директиви, като се прилагат познатите технически правила за безопасност и се предвиждат всички потенциални опасни ситуации.

Горелката може да се монтира на водогрейни и/или парни котли, котли, работещи с диатермично масло и други. Видът и налягането на горивото, напрежението и честотата на  електрозахранването, минималните и максималните дебити, за които е регулирана горелката, налягането на горивната камера, размерите на горивната камера и температурата в помещението трябва да са в рамките на стойностите, посочени в ръководството за експлоатация.

Този модел горелки намира широко приложение при производството на асфалт. Работят при тежки външни условия, монтирани на сушилни барабани.

Комбинирани горелки – 12 MW , 2 бр. на котел 20 MW производство на Промишлена енергетика Варна. Обект – Веолия Енерджи Варна.

Riello

Газова горелка – 12 MW – Асфалтова база – Семчиново:

Riello

Комбинирана горелка 12 MW – Асфалтова база – Враждебна:

Riello

Монтирана газова горелка 12 MW на парен котел – Оранжерия:

Riello

За повече информация – Калория.


Вижте също...