pixel

Индустриално повърхностно отопление

Oventrop

Системите за повърхностно отопление все по-често се монтират в нови индустриални халета за ефективено отопление. Ниските температури на топлоносителя са изключително предимство на системата и освен всичко, позволяват оползотворяването на рекуперация.

Системата за повърхностно отопление

Изолацията на системата е важен компонент на подовото отопление и намалява топлопреноса към земята. Тя трябва да отговаря на изискванията на стандарта DIN EN 13163 за термични изолационни материали за сгради. Поведението на материала в случай на пожар също е от голямо значение.

Тръбите на Oventrop “Copex” с вътрешен изолационен слой от съполимер на етилен и винилов алкохол (EVOH) са кислородно уплътнени съгласно DIN 4726. Петслойната отоплителна тръба е структурирана както следва (отвън навътре): външен PE-Xc слой, свързващо вещество, EVOH слой за кислородна защита, свързващо вещество и PE-Xc слой. За улеснение при полагането, тръбите се доставят на ролки с дължини до 300 m.

В ранд-зоните, тоест към по-студените външни повърхностни, разстоянието на полагане се намалява.

Детайли за управлението

Месинговите разпределители на Oventrop “Multidis SFI” са специално проектирани за индустриални системи за повърхностно отопление и охлаждане. Разпределителният колектор със спирателни вентили и връщащият колектор с регулиращи вентили могат лесно да бъдат разширени до максимум 20 отоплителни кръга чрез свързване на отделните модули.

Индустриалното подово отопление се управлява чрез интегриран регулатор, който е свързан към централизираната система за управление и регулиране в сградата. Всички настройки на повърхностното отопление могат да бъдат направени централно.

Предимствата на повърхностното отопление/охлаждане в жилищното строителство могат да бъдат приложени и в промишлеността.

За помещения с високи тавани е особено важно оптималното и икономично регулиране на желаната температура. Благодарение на подходящия вертикален температурен профил, тези изисквания са изпълнени при подово отопление на халета. Чрез интегриране на индустриално повърхностно отопление в халетата е възможно свободно и гъвкаво управление на стайната температура. За разлика от традиционните, видими отоплителни системи, които трябва редовно да се почистват и обслужват, индустриалните повърхностни отопления не изискват такава поддръжка. По този начин подовото отопление в индустриални сгради се превръща в икономична и енергийноефективна система за топлинно разпределение, която може да се използва и за охлаждане.

Oventrop предлага висококачествени компоненти на системата, необходими за професионално изграждане на системата за индустриално приложение „Cofloor“.

Oventrop

Месинговият разпределителен колектор „Multidis SFI“ служи за централно разпределение на топлата или студената вода към различните кръгове на индустриално повърхностно отопление/охлаждане. Препоръчително е разпределителят да бъде оборудван със сферични кранове DN 50. Те позволяват изолирането на подаващата и връщащата линия при техническо обслужване. Конзолите със скоби за закрепване на тръби служат за монтаж на разпределителите към стената на халето. Всеки кръг може да се изолира със сферичния кран на подаващата линия и с регулиращия вентил на връщащата линия.

Пет различни разпределителни модула с две до шест връзки към отоплителен кръг могат да бъдат комбинирани за максимум 20 отоплителни кръга. Отделните модули се свързват един към друг. Краищата на разпределителните колектори се затварят с капачки при подаващата и връщащата линия.

Към връзките за отоплителен кръг на разпределителния колектор „Multidis SFI“ могат да се свържат тръби „Copex“ PE-Xc с размер 20 x 2 и 26 x 3 чрез подходящи адаптери.

Хидравличният баланс на отделните отоплителни кръгове трябва да се изпълни в съответствие с нормите. Настройката се извършва на регулиращите вентили на връщащата линия на месинговия разпределителен колектор „Multidis SFI“.

Причини за монтаж на повърхностно отопление

Системата за индустриално повърхностно отопление има редица преимущества:
– постоянен климат в помещението;
– енергийна ефективност;
– икономично;
– безопасно, надеждно и изискващо малка поддръжка, в сравнение с директно нагрявани топлинни генератори и вентилаторни нагреватели;
– без загуба на пространство;
– свободни възможности за архитектурен дизайн;
– централно регулиране на цялата отоплителна система;
– лесно комбиниране с други нискотемпературни компоненти в сградата;
– без турбуленция на въздуха и без генериране на прах, минимална концентрация на замърсители;
– оптимална система за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници и рекуперация.

Oventrop

Полагане на топлоизолация от EPS в ранд-зоните

Oventrop

Фиксиране на тръбите върху пода със специален уред

Oventrop

Полагане на тръбите от и към колекторите.

Oventrop

Разпределителните/колекторните модули могат да бъдат разширени за макс. 20 отоплителни кръга просто чрез свързването на модулите.

За повече информация за продуктовата гама на Oventrop: www.oventrop.bg.

Може да харесате още...