pixel

Информационното моделиране на сгради (BIM) е отговор на днешните предизвикателства в строителството

В същността си информационното моделиране на сградите е еквивалент на дигитализация на строителната индустрия. BIM (Building Information Modeling) е цифровизиран процес на проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, който съществено увеличава производителността в строителния бранш. Той обединява цялата информация за една сграда – архитектурна, конструктивна, технологична и финансова, като проследява всички взаимовръзки и зависимости, а също така позволява разглеждането на сградата като един цялостен обект.

Днес строителните проекти са изправени пред множество предизвикателства и трудности: инциденти на строителните площадки, несъобразени графици и разходи, неудовлетворително качество и грешки в проектирането, както и неточни и непълни планове и липса на сътрудничество. Затова бъдещето на строителството е в цифровизацията, която предлага комплексен подход, свързващ всички участници в проекта. Резултат от този подход са ясни структури, ефективни процеси, намалени разходи, съкратено време на изграждане и повишено качество по време на целия жизнен цикъл на сградата.

Може да харесате още...