Иновационни технологии – Integra от Climaveneta

Топлик ООД има удоволствието да предложи на българския пазар мултифункционалните машини за четиритръбна система INTEGRA, представени от европейския лидер в областта на климатизацията Climaveneta.

Машините се характеризират с изключителен дизайн, висока ефективност, ниски загуби и висока степен на енергийна възобновяемост.

INTEGRA се предлагат с капацитет от 36 до 924 kW, използвайки въздух или вода като енергиен източник, варианти със scroll, screw, или инверторно задвижван screw компресoр, нискошумова или супер нискошумова версия.

Максимален комфорт, едновременна работа в режим отопление и охлаждане, ненадмината енергийна и системна ефективност.

Основните предимствата на мултифункционалните машини INTEGRA, инсталирани в четиритръбни системи са:

НАМAЛЕН ЕНЕРГИЕН РАЗХОД – ДО 41%,

в сравнение със стандартна система чилър+котел.В модерните сгради с противоположни припокриващи се топлинни товари, машините INTEGRA са най-ефективното и екологичното решение в сравнение с всяка друга система.

ОПРОСТЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Машини, които независимо работят в режим отопление и охлаждане елиминират нуждата от инсталиране на отделни мощности за двата режима.Това значително опростява системата: необходимото място за инсталиране на машините е силно редуцирано, хидравличните връзки са облекчени, поддръжката е намалена на половина и контролът е рационализиран.

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

Опростената система означава и значително намаляване на операциите, необходими за изграждане на инсталациите. Всъщност, вече не е необходимо да се изграждат връзки към газопреносна мрежа, инсталиране и поддържане на спомагателни котли, или осигуряване на пространства за конвенционални отоплителни машини. За клиентите всичко това означава съществено намаляване на времето за инсталация и цената за изграждане.

ЕДИН НОВ ПОГЛЕД КЪМ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.
Когато разполагате с машина, която може да покрива едновременно отоплителния и охладителния товар на сградата, измерването на нейната ефективност с традиционалните коефиценти COP и EER би било ограничение.

В тези случаи, когато INTEGRA произвежда топла и охладена вода едновременно, реалната ефективност на машината е съвкупност от характеристиките й в режим отопление и охлаждане. За да се измерят обективно характеристиките при едновременни товари, Climaveneta, първенец в разработването на тази технология въведе TER – коефицент на пълна ефективност.

Ter = (Pот + Рохл) / Рел
Рот – произведена отоплителна енергия
Рохл – произведена охладителна енергия
Рел – консумирана ел. енергия
Коефицентът TER достига своят максимум, когато товарите са напълно балансирани.

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЕРФЕКТЕН КОМФОРТ И МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА INTEGRA I-FX-Q
Всяко съоръжение се избира с цел да покрие максималния пиков енергиен товар според страната и сградата, в която е инсталирано, като товарът може да бъде различен през лятото или през зимата.

През останалата част от годината, съоръжението работи при частични натоварвания. Точно за това е създадена INTEGRA i-FX-Q, осигуряваща максимална ефективност през целия работен диапазон, което е особено силно изразено при частично натоварване.

ЧЕТИРИ ПАТЕНТА ЗА INTEGRA i-FX-Q

1.Нов хладилен кръг, създаден за повишаване на ефективността.
2.Инверторно командвани screw компресори за четиритръбно съоръжение.
3.Система с променлив дебит ( VPF ) за двата главни кръга.
4.Възможност за създване на четиритръбна еденица с два енергийни източника.

Основните предимства, които допринасят за изключителната ефективност на тези машини се обуславят от дългогодишният опит на Climaveneta в разработването и внедряването на високотехнологични решения за техните съоръжения:

Полухерметичен screw компресор, адаптиран за работа с променлива скорост.
Отделен маслен сепаратор.
Инвертор – постоянна модулация от 20% до 100%

ЕС вентилатори
DC безчеткови двигатели с постоянна скорост на модулация
– ефективни, тихи, с нисък пусков ток

Инверторни вградени помпи с VPF система за контрол и промяна на дебита на водата
– намаляване на топлозагубите при преноса на енергия
– пестим от място за буферен съд и машинно помещение

В i-FX-Q шумовите нива при работа са доста по-ниски от стандартен чилър – всъщност, когато машината е частично натоварена, компресорите и вентилаторите адаптират своите оперативни режими спрямо действителните моментни условия, като по този начин се намалява интензитета на шумовите емисии. Модулацията спрямо натоварването и нуждите на сградата може да стигне до 15%, което намалява изключително много моментите, когато машината спира и после отново стартира.

МИНИМАЛЕН СТАРТОВ ТОК

Друг елемент на диференциация е липсата на пусковия ток, постигнат благодарение на характеристиките на компресора, контролиран чрез инвертор. Това решаващо предимство предлага превъзходна надеждност и сигурност на съоръженията, поради плавното натоварване и стартиране. Също така, това значително облекчава изискванията за изграждане на електрическото захранване на машината, като прави монтирането на допълнителни пускови устройства ненужно.

Демонстрационни графики за работа на INTEGRA ERACS2-Q в различни режими.

50% отопление, 50% охлаждане, screw компресори TER=7.75

100% отопление, 50% охлаждане, screw компресори TER=6.14

75% отопление, 25% охлаждане, screw компресори TER=5.43

25% отопление, 75% охлаждане, screw компресори TER=5.91

АМБИЦИОЗНИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ – БЕЗ КОМПРОМИС ОТНОСНО ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА.

Иновативните концепции и систематичните задачи за превъзходство водят технологията и използваните материали към границите на възможното, с цел да се гарантира силна визуална индивидуалност, без компромис както към естетичния изглед, така и към идеалната функционалност на сградата.Те са в комбинация с централизирано решение способно да произведе топла и охладена вода в две отделни хидравлични мрежи на системата, осигурявайки максимален комфорт във всяко помещение от сградата, независимо и във всеки период от годината.

От сега нататък, една интелигентна машина – INTEGRA, представени от CLIMAVENETA е достатъчна за подсигуряването на тези комплексни системи.

Като официален представител на Climaveneta за България, Топлик ООД предлага:
Пълен инженеринг за проектиране и изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации в сферата на топлотехниката.
Сигурност и мобилност – с изградените структури в 9 български града, фирмата има възможност да изгради и поеме сервизната поддръжка на обекти като обхваща голяма част от териториата на страната.
24/7 – сервизна организация от висококвалифицирани специалисти и национален call център. Пълен гаранционен и извънгаранционен сервиз.

За повече информация и контакти – Топлик ООД.