Институтът Fraunhofer разработва нова технология за изгаряне на дървесни отпадъци

FlexNOx

Изследователи от Fraunhofer Umsicht и Университета „Фридрих-Александър“ в Ерланген работят съвместно с предприятието Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH за разработването на нова система за изгаряне на биомаса.

Принципът на класификация на горивата трябва да спести поне 50 процента от емисиите на азотния оксид (NOx). През следващите три години партньорите ще работят заедно по проекта FlexNOx. Целта е да прехвърлят концепцията в система, годна за серийно производство. Проектът се финансира от Федералното министерство на икономиката на Германия и стартира през февруари 2021 г.

„Досега не е имало адекватно техническо и достъпно решение за намаляване на азотния оксид в децентрализирани горивни системи с мощност между 100 kW и 2 MW“, обяснява Маркус Хийз, управляващ директор за горивните системи на Endress. Такова решение би било особено необходимо за дървопреработвателните компании. Може да се използва за добив на енергия от боядисана или лакирана дървесина, ПДЧ, шперплат или залепено дърво. Тяхното изгаряне обикновено е свързано с високи емисии на азотен оксид.

Цел на проекта

Целта на проекта FlexNOx е да се намери рентабилно решение за намаляване на емисиите на NOx в горивните инсталации за биомаса с топлинна мощност от 100 kW до 2 MW, с което могат да бъдат постигнати 50% по-ниски емисии на NOx. Намаляването на емисиите на NOx се постига изключително с помощта на първични мерки.

Новата пещ се разработва и тества на базата на технологичната платформа за изгаряне на биомаса на компанията Endress.

Мартин Мейлер, ръководител на изследователската група „Енергия от биомаса и отпадъци“, обяснява това по следния начин: „В главната зона се изгарят твърдите горива като дървесина или алтернативни биогенни горива, докато във вторичната зона се въвежда друго гориво – редукционно. В редукционната зона азотните оксиди се разграждат с помощта на въглеводородни радикали.”

По-ниски емисии

За разлика от други първични мерки (спиране на въздуха, рециркулация на отработени газове), по този нов начин могат да се постигнат значително по-ниски емисии. В сравнение с вторичните мерки (SNCR, SCR) тук се подобрява и енергийната ефективност, тъй като редуциращият агент допринася за генерирането на енергия. В допълнение към намаляването на емисиите на азотен оксид динамичната работа на горелката прави захранването с енергия по-гъвкаво.

Може да харесате още...