Интелигентен вентил от Siemens

Siemens

Хората прекарват 90% от живота си в сгради. Качеството на вътрешната среда оказва огромно влияние върху качеството на живот. Като надежден консултант, партньор, системен интегратор и доставчик на услуги и продукти, Siemens спомага за създаването на ефективна, безопаснa и надеждна среда.

Интелигентният вентил на Siemens улеснява работата във всяка фаза на проекта – спестява време, гарантира комфорта в помещенията и максималната енергийна ефективност. Планирането, инсталирането, въвеждането в експлоатация и работата му стават бързо и лесно.

Интелигентният вентил е първият самооптимизиращ се динамичен вентил за отоплителни групи и климатични камери на Siemens, който може да бъде свързан към облака. Устройството управлява дебита, измерва температурата и автоматично прави настройки. Вентилът може да бъде пуснат в експлоатация бързо и надеждно чрез безжична LAN мрежа с приложението на Siemens ABT Go .

Ползи през целия жизнен цикъл

От планирането до експлоатацията му, интелигентният вентил на Siemens е повече от обикновен динамичен вентил. С вградените интелигентни настройки той е най-доброто решение за отоплителни групи и климатични камери, предлагащ гарантирани ползи през целия жизнен цикъл:
– Улеснява работата;
– Спестява време;
– Осигурява комфорт в сградите;
– Повишава енергийната ефективност.

Интелигентният вентил оптимизира топлообменниците

Температурата, дебитът и енергията се измерват непрекъснато. Въз основа на измерванията интелигентният вентил проверява дали неговите настройки са в съответствие с нагряването или охлаждането на топлообменника. Вентилът се настройва автоматично към променящите се стойности, причинени от замърсяване по време на работа, като по този начин се избягват повтарящи се ръчни корекции през целия жизнен цикъл на системата. В същото време функцията за оптимизация на топлообменника на интелигентния вентил гарантира, че системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) работят енергийно ефективно по всяко време.

Въвеждането в експлоатация на интелигентния вентил е автоматично, бързо и надеждно. Могат да се използват различни методи за пренос на данни. Настройките могат да бъдат свалени директно чрез софтуера за пускане в експлоатация Desigo ABT Site или чрез мобилното приложение ABT Go. Свързването на вентила директно към облака е още по-удобна опция, тъй като позволява чрез отдалечен достъп да бъдат правени промени в настройките дори и в процеса на работа. Стойностите могат да бъдат оптимизирани по всяко време. Освен безжичната LAN връзка и директната свързаност с облака интелигентният вентил разполага с трети комуникационен интерфейс: BACnet / IP.

Гъвкави възможности за монтаж

По време на ремонти и размествания често пространството за монтаж е малко, но интелигентният вентил разполага с гъвкави опции. За да се спести място, ултразвуковият датчик за дебит може да се монтира на подаващата, а вентилът  – на връщащата тръба. Кутията на контролера може да се монтира паралелно или напречно на тръбата,  осигурявайки  достатъчно пространство за изолационни работи, или отделно на стената. Благодарение на цветово кодираните проводници, свързването на сензора за дебит, вентила и кутията на контролера е бързо, лесно и без грешки.

Контролните функции на интелигентния вентил позволяват автоматично динамично балансиране на хидравличната система, подобно на PICV. Този вид балансиране компенсира автоматично колебанията на налягането, като така се избягват температурните промени в сградата и се подобрява нивото на комфорт за обитателите. Няма нужда от регулиращи вентили, балансиране на газта или сложни хидравлични изчисления.

В Siemens Building Operator интелигентният вентил създава отчети с консумираната енергия при съответните настройки. Отчетите могат да се разглеждат по всяко време и да се използват за приемане на системата и енергиен мониторинг. Ако вентилите са интегрирани в системата за сграден мениджмънт Desigo, те могат лесно да се настроят към променящите се работни условия. Автоматичните функционални тестове или енергийно оптимизираните решения могат да бъдат свалени във вентила по-късно в процеса на работа.

От вентили и изпълнителни механизми до сензори и термостати – всички продукти за ОВК са с най-високите стандарти за качество. Енергийната ефективност, улеснената работа и дългите жизнени цикли са сред основните характеристики на всеки от продуктите на Siemens. Отворените комуникационни стандарти като KNX и BACnet подобряват съвместимостта и позволяват лесно интегриране в системи за автоматизация на сградите и системи за управление на устройства от други производители – това е начинът, по който перфектните места стават реалност. #creatingperfectplaces

Портфолиото на Siemens предлага всички продукти, от които се нуждаете, само от един източник. Можете да се възползвате от последователни инсталационни процеси и лесен инженеринг за всеки един продукт. За допълнителна информация, пишете на [email protected].

Повече информация относно интелигентния вентил. За връзка със Сименс: [email protected].