Интелигентна система за вентилация Alea Air

Системата е насочена към подобряване работата на интелигентните термостати, като в домове се инсталират вентилатори, оборудвани със сензори, които могат да проследяват и регулират температурата, да следят качеството на въздуха и да използват прогнозни анализи, за да предвидят температурните предпочитания на собствениците на жилището.

Самоуправляващите се вентилационни отвори са оборудвани с 11 сензора, включително инфрачервени за проследяване на температурата, сензори за качеството на въздуха, аудио сензори, които гарантират, че вентилацията не създава досаден шум и сензори за измерване на влагата в помещението.

Вентилаторите непрекъснато наблюдават качеството и температурата на околния въздух и съхраняват тази информация в база данни в облак, която е в състояние да определи подходящата температура за всяка една стая въз основа на информация, включваща прогнозата за времето, броят обитатели на помещението, размерът му и часът. Цялата тази допълнителна информация позволява на централната въздушна система да работи по-ефективно


Вижте също...