pixel

Интелигентна защита от лед и сняг

Огромните висулки и свличащите се снежни маси от покривите неминуемо представляват опасност за живота на преминаващите пешеходци. Замръзналите улуци и водостоци не позволяват на водата от покрива да се оттича и се създават условия за течове и проникване на вода вътре в сградата.  Освен това след тежката зима сме изправени пред необходимостта от ремонт на разрушената фасада на сградата и спуканите улуци и водостоци. Предлагаме Ви интелигентно решение на всички тези проблеми със системите против лед и сняг DEVI, производство на датския индустриален концерн Danfoss.

Системите DEVI против лед и сняг за покриви, улуци и водостоци могат да бъдат инсталирани на всякаква покривна конструкция, където съществува опасност от замръзване на улуците или водосточните тръби. Системите ефективно намаляват рисковете за минувачите и предпазват сградата от повреди, причинени от замръзнали и преливащи улуци.

Системата против лед и сняг трябва да бъде инсталирана по края на покрива, където има риск от замръзване на вода или натрупване на сняг. Инсталирана в улуците и водостоците, противообледенителната система осигурява свободно оттичане на водата при разтопяване на снега.

Електронните терморегулатори DEVIreg™ предоставят оптимални резултати при минимални енергийни разходи. С прецизните си сензори те прецизно следят атмосферните условия и автоматично включват и изключват отоплението, точно когато е необходимо. Най-често срещаните приложения на противообледенителните системи са: улуци, водостоци, седящи и долинни улуци и улами.

Необходима мощност
За да определите необходимата мощност на противообледенителна система за покрив, трябва да вземете предвид типа на покривната конструкция и местните атмосферни условия. Най-общо покривите се разделят на две категории:
1. Студен покрив.
Студен е покривът с добра топлоизолация и ниски топлинни загуби нагоре. Той е застрашен, когато слънцето топи снега на покрива.
2. Топъл покрив.

Топлият покрив е лошо топлоизолиран и е с големи топлинни загуби. Той се затопля от отоплението на сградата и снегът върху него се топи дори и при отрицателна температура на въздуха. Стрехите, улуците и водостоците обаче са неотоплени и студени и когато водата стигне в тях замръзва. Ето защо, инсталираната мощност при топлите покриви трябва да бъде по-висока, отколкото при студените.

За системите против лед и сняг за покрив се използват нагревателни кабели с мощност 20 W/m.

За улуци на студен покрив най-често са необходими 30-40 W/m. За улуци на топъл покрив необходимата мощност е 40–60 W/m. За постигане на тази мощност трябва да се инсталират 2 или 3 кабелни дължини, а в някои случаи и повече.

Отопляема повърхност

Улами, седящи и долинни олуци и др.
PVC улуци и водостоци
Метални улуци и водостоци

Студен покрив

200 – 250 W/m²
30 – 40 W/m²
30 – 40 W/m²

Топъл покрив

250 – 300 W/m²
40 – 50 W/m²
40 – 50 W/m²

Максимална
мощност

300 W/m²
50 W/m
50 W/m²

Мощност на
1 m от кабела

15 – 30 W/m

 

Кабелът се полага по дължина на улука – от единия до другия край и обратно, толкова пъти, колкото е необходимо, за да се постигне необходимата мощност. Най-често са необходими две/три кабелни дължини.

Най-общо, ако външната температура не пада под -20°С са необходими:
– 2 кабелни дължини в улука на студен покрив;
– 3 кабелни дължини в улука на топъл покрив.
Ако външните температури падат под -20°С, тогава са необходими:
– 3 кабелни дължини в улука на студен покрив;
– 4 кабелни дължини в улука на топъл покрив.

Нагревателните кабели могат да се инсталират в улуците и водостоците в различни комбинации. В повечето случаи обаче, един и същ кабел отоплява и улуците и водостоците.

Нагревателните кабели се закрепват в улуците с помощта на скоби за улук или метална лента DEVIfast™ . Във водосточните тръби се спуска въже, на което са закрепени скоби за водосток, а нагревателният кабел е захванат в тях. Не е необходимо въже, ако кабелът във водостока е по-къс от 50 сm, но и в този случай са необходими скоби за водосток.

Пример:
Необходимо е отопление на PVC улук с дължина 14 m и водосточна тръба с дължина 5 m
1. Изчисляване на кабелната дължина:
Две кабелни дължини в улука и водостока означават: 2 х (14 m + 5 m) = 38 m кабел .
2. Избор на кабел:
Избираме DEVIflex™ DTCE-20, 855W, 40 m, който ще отопли улука и водостока.
За да се укрепи кабела в улука, се използва монтажна лента DEVIfast™.
Кабелът във водосточната тръба се закрепва за въженце със скоби за водосток.
3. За тази система най-подходящ е терморегулатор DEVIreg™316 с изнесен въздушен сензор с IP44.

Долинни улуци
Монтаж на отоплителна система в долинни улуци обикновено се налага при по-големи сгради. Кабелът се полага по дължина от единия до другия край на улука и обратно толкова пъти, колкото е необходимо, за да се постигне необходимата мощност W/m², която е подобна на тази при системите за външни  площи.

За укрепване на кабелите в долинните улуци препоръчваме монтажна лента DEVIfast™, a за водостоците пластмасови скоби, закрепени към въже.

Лентата DEVIfast™ се закрепва за улука с лепило или силикон (устойчиви на UV лъчи). При медни улуци и водостоци, непременно трябва да се използва медна монтажна лента DEVIfast™.

Обикновено долинният улук има по няколко водостока, вътрешни за сградата. Ако само малка дължина от тях се отоплява, трябва да се използват скоби, за да се предотврати оплитането на кабелите. Ако водостоците са отоплени до долу, кабелът трябва да е укрепен с въже, закачени за напречна планка в началото на водостока. В никакъв случай планката не трябва да затиска кабелите в улука.

Пример:
Необходимо е да се предпази от натрупване на лед и сняг долинен улук 10 m х 0,30 m с прилежаща водосточна тръба, с дължина 4 м. Необходимата мощност е 250 W/m², а нагревателният кабел е DEVIflex™ DTCE-20
1. Изчисляване на отопляемата площ:
10 m х 0,30 m = 3 m²
2. Изчисляване на необходимата мощност:
250 W х 3 m² = 750 W
Добавяме мощността на кабела за водостока:
2 дължини х 4 m  = 8 m ,
8 m х 20 W/m  = 160 W
Общата необходима мощност е:
750 + 160 W = 910 W
3. Избор на кабел:
Най-близкият, по-голям  кабел от продуктовата гама е 50 m.
За укрепване на нагревателния кабел в улука се използва монтажна лента DEVIfast™, а във водостока скоби за водосток и въженце.
4. Избор на термостат:
Mикропроцесорно управление DEVIreg™850 с 1 бр. цифров сензор за влага и температура.

Покривни конструкции
Следното неприятно явление може да се появи през зимата (особено при топлите покриви):
Върху стряхата се натрупват големи количества сняг и лед, защото тя е извън сградата и е по-студена от останалата част от покрива. Те спират разтопената вода, което води до допълнително натрупване на лед. При затопляне на времето тази ледена маса се свлича, като по пътя си разрушава улуците и покривната конструкция и сериозно застрашава минувачите и паркираните отдолу автомобили. Обичайната мощност за такова приложение е 250 W/m².

За да се предотврати натрупване на лед,  се инсталират нагревателни кабели в долната част на покрива. Системата за покриви обичайно се комбинира със снегозадържащи елементи, предотвратяващи свличането на снега. Снегозадържателите обикновено се монтират на около 50 cm – 100 cm от края на покрива.

Нагревателните кабели се разполагат от края на покрива на разстояние 50 cm – 100 cm към снегозадържащите елементи. Важно е кабелът да бъде положен нагоре и надолу по покрива, а не в прави  линии по дължина на стряхата. Кабелът трябва да бъде укрепен добре и през подходящо разстояние, защото е подложен на сурови атмосферни условия.

В някои случаи кабелът може да бъде покрит със  защитни листове от материала, от който е изработен покрива. Те го предпазват от механични повреди, слънчевите лъчи, изсъхнали листа и др.

Пример:
Примерът е за студен покрив. Стряхата е дълга 8 m, кабелът е инсталиран на серпентина от края на покрива нагоре на разстояние 0,5 m. Инсталираната мощност трябва да е 250 W/m².
1) Изчисляване на площта:
8 m х 0,5 m = 4 m²
2) Изчисляване на общата необходима мощност:
4m² х 250W/m² = 1000 W
3) Избор на продукти:
Кабелът с най-близка по-висока мощност е DEVIflex™  DTCE-20, 1200W, 60m. Термостатът е DEVIreg™316 с изнесен сензор за температура IP44.
4) Изчисляване на междукабелното разстояние С-С:
(4 m²  х 100 cm/m)/60 m= 6,67 cm

Избор нa термостат DEVIreg™
Управлението на системите DEVI е изключително важна за коректното й функциониране, както и за нейната ефективност и икономичност.

DEVI е разработила богата гама от електронни терморегулатори DEVIreg™ за управление на системи против лед и сняг. Електронните термостати управляват системите бързо и прецизно, а чрез избора на подходящ термостат ще бъде постигната висока сигурност при ниски енергийни разходи.

Гамата от термостати за външни приложения включва следните продукти: DEVIreg™316, DEVIreg™330 и DEVIreg™850. Изборът на термостат зависи от Вашите изисквания и от приложението на системата.

За да се осигури висока ефективност на системата при ниски експлоатационни разходи, ние препоръчваме да бъде използвано микропроцесорното управление DEVIreg 850 в комплект с цифрови сензори за влага и температура. Това се отнася особено за системи с обща мощност над 3 kW. Благодарение на интелигентните си цифрови сензори, DEVIreg™850 работи с невероятна прецизност и намалява енергийните разходи до минимум, без това да намали безопасността, която системата осигурява.

Използването на Devireg 850 ви дава следните предимства:
– спестявате до 70% от експлоатационните разходи на системата чрез режима изчакване в периодите на сух студ;
– да разделите площта на две независими зони (примерно южен и северен скат на покрива) или да комбинирате със система за земя;
– да зададете приоритет на зоните примерно в случай, че имате ограничена мощност.
– да свържете от 1 до 4 сензора, минимум по един за всяка зона.

Наличието на два или повече сензора за Devireg 850 в една зона е предимство по следните причини:
– по-бързо откриване на снега, което е за по-големи оживени площи (>50m²);
– по-бърза реакция на системата;
– системата работа, докато изсъхнат и най-проблемните участъци (стълби, зони с навявания и др).

Системи DEVI против замръзване на тръби

DEVI предлага решение на още един зимен проблем – замръзване на тръбопроводи. На това изключително важно приложение ще се спрем в следваща наша статия.

За контакти и повече информация – www.devi.danfoss.com

 

Може да харесате още...