Интелигентно управление на качеството на питейната вода от Viega

viega

Системата „AquaVip Solutions“ на немската компания Viega  за първи път определя холистичен подход за поддържане на качеството на питейната вода. За първи път системите за питейна вода се разглеждат цялостно и се осъществява електронно мрежово свързване, което позволява постоянно да се наблюдават решаващите фактори, влияещи върху запазването на качеството на питейната вода, дори ако интензивността на употреба варира.

viega

Според така наречения кръг на качеството на питейната вода запазването на хигиената на питейната вода зависи от четири решаващи фактора: безпрепятствена циркулация през цялата система за питейна вода, хигиенно поддържане на температурата на водата, редовен обмен на водата на базата на нормирана работа, както и пречистване на тръбопроводите от бактерии. Със системата за управление на питейната вода „AquaVip Solutions“ Viega взема предвид както тези четири влияещи фактора, така и взаимовръзките между тях и осигурява надеждно решение от входа на системата до последния кран.

viega

Електронно контролираните регулиращи клапани „Easytop“ осигуряват хигиенно поддържане на температурата в разпределението на питейната вода. Автоматично задействаните станции за изплакване, казанчета и изпускателни елементи осигуряват правилна работа на системата за питейна вода. Така ако в тръбопроводите за студена вода се стигне до критично повишаване на температурата, този обемен поток се третира съответно.  Холистичният подход на Viega включва и ултрафилтрация за устойчива енергийна ефективност чрез мрежова електроника, и е в основата на новата система за управление на питейната вода „AquaVip Solutions“. Тази електроника може да бъде гъвкаво адаптирана към индивидуалните изисквания на всяка система за питейна вода. Контролерите използват голям брой сензори, за да записват работните състояния на системата за питейна вода, както и параметрите, които са определящи за поддържането на качеството на питейната вода. Те включват преди всичко температурното ниво на водата, както и възможни прекъсвания в захранването. Ако стойностите на зададените стойности са надвишени или не са достигнати, тогава хигиенното промиване ще се задейства автоматично.

За повече информация: Viega

Вижте също...