pixel

Интересно: Изменението на климата би могло да промени съотношението мъже-жени

Интересно: Изменението на климата би могло да промени съотношението мъже-жени

Изменението на климата може да се отрази на съотношението между момичетата и момчетата, които се раждат в някои страни, според ново проучване от Япония. Изследователите са открили, че мъжките зародиши могат да са особено уязвими към последиците от изменението на климата.

От 1970 г. насам температурните колебания извън нормите са станали доста често срещани в Япония. В същото време е отчетено увеличение на смъртните случаи на мъжки зародиши – в сравнение с броя на смъртните случаи на женските фетуси.

През този период съотношението на мъжки и женски бебета, родени в страната, е намаляло, което означава, че е имало все по-малко и по-малко мъжки бебета спрямо родените момичета.

Изследването предполага, че затоплянето на климата или климатичните крайности може да са нещата, които се отразяват негативно върху мъжките фетуси, посочва изследователят д-р Мисао Фукуда от M& K – институт по здравеопазване в Ако, Япония.

В проучването изследователите са разгледали месечните температурни данни за периода 1968-2012 г., взети от Японската агенция за метеорологичен контрол, както и данни за феталната смъртност и бебетата, родени през това време. Изследователите считат за фетална смърт тази при спонтанните аборти и недоносените бебета след 12 г.с.

Проучването е разгледало и скорошните екстремни метеорологични събития в Япония – една много горещо лято през 2010 г. и една много студена зима през 2011 г. По време на горещото лято, най-топлото в страната от 1898 г. Насам – е имало увеличение на броя на ембрионалната смъртност през септември на същата година. Девет месеца по-късно се наблюдава спад в съотношението на мъжки спрямо женски бебета, родени в страната.

Подобно явление е наблюдавано през следващата година – при много студената зима през януари 2011 г. е имало увеличение на ембрионалната смъртност, а девет месеца по-късно е наблюдаван спад в броя на мъжките бебета в сравнение с женските бебета, родени в страната.

Тези открития предполагат, че „неотдавнашните колебания на температурата в Япония изглежда са свързани с по-ниското съотношение мъже:жени при новородените, отчасти чрез повишена мъжка фетална смъртност”, пишат изследователите в сп. „Fertility and Sterility“.

Разбира се, новото изследване прави само асоциация и не може да докаже твърдо, че промените в климата са отговорни за промяната в съотношението между половете в Япония. Възможно е да имат влияние и други фактори, като например замърсяването и токсините в околната среда. Но изследователите отбелязват, че изследването открива връзка между температурите в конкретен месец и съотношенията на половете девет месеца по-късно, което предполага, че температурните колебания може да играят роля за изменията в съотношението между половете в страната.

greentech.bg

Може да харесате още...