Интернет на нещата ще получи „вечни батерии“

Вижте също...