Ирландия спира горенето на торф

От 30-те години насам в Ирландия се използва торф като основен енергиен ресурс, добиван от многобройните блата в страната. Това от една страна създава работни места, а от друга намалява зависимостта от скъп внос на петрол. Но това скоро ще бъде прекратено. Компанията Bord na Móna, която е лидер в този бранш, обяви, че до седем години няма да се използва торф за енергия. От гледна точка на климата, това е добра новина. Торфът доставя по-малко енергия от въглищата, но освобождава повече емисии на CO².

Поради това борбата срещу промените на климата е цитирана и като оправдание за края на добиването на тази суровина в Ирландия. Страната обяви, че иска да стане пионер в опазването на климата чрез огромни инвестиции. Досега обаче все още е далеч от тези цели. По отношение на емисиите на CO² на глава от населението, островът е третият по излъчен обем вредни газове в ЕС.


Вижте също...