ISH 2017 “Създаване на перфектни пространства”: Иновации за безопасни и енергийно ефективни сгради

ISH 2017 “Създаване на перфектни пространства”: Иновации за безопасни и енергийно ефективни сгради

По време на водещото международно изложение на сградни, енергийно ефективни и климатични технологии и възобновяема енергия, което предстои  през март 2017 г. във Франкфурт, Германия, Siemens ще представи  актуалното си портфолио от продукти, системи и решения за енергйно ефективни помещения и сгради, както и своите отоплителни, вентилационни и климатични (ОВК) технологии.

Фокус за направление Сградни технологии  по време на изложението ще бъде платформата за сграден мениджмънт Desigo CC, за която вече са разработени  редица нови приложения

Мотото на тазгодишното изложение на направление Сградни технологии на Siemens е “Създаване на перфектни пространства”. В днешно време хората прекарват 90% от времето си в закрити помещения. Освен  жилищата им, това са офиси, производствени помещения, училища и университети, болници и старчески домове. Продуктите и решенията на Siemens помагат за превръщането на тези сгради в сигурни и безопасни помещения–, с комфортен климат.

По време на изложението направление Сградни технологии ще демонстрира как дигитализацията в сградните технологии променя целия жизнен цикъл на сградите – от тяхното планиране и изграждане, до използването  и управлението им. Дигитализацията е ключът към ефикасно и интелигентно свързаните сгради, които са способни да обменят информация  помежду си. Положителните последствия, които  произтичат  от това дигитално развитие, ще бъдат демонстрирани в различни области:

Мрежови продукти, облачни решения и smart data: Благодарение на дигитализацията сградите могат да „предават” информация –  например изразходвана енергия и предстояща поддръжка. Потокът от данни започва със свързаните продукти – сензорите и задвижващите механизми доставят непрекъснат поток от информация, който изпращат на “облака”. Анализ и експертиза на Siemens превръщат “big data” в “smart data”. Това прави възможно разпознаването на потребителското поведение или на потребителските навици, като води до предприемането на коригиращи мерки.

Иновативно управление на сгради и енергия: Платформата за управление на сгради Desigo CC събира данните от различни източници (ОВК, защита, пожаробезопасност, и т.н.) в един интерфейс. Това дава възможност за икономично, безопасно и енергийно ефективно управление, контрол и анализ на цялата сграда от една централна локация.

Building Information Modeling (BIM): Направление Сградни технологии на Siemens е един от първите представители на серията ОВК продукти, включващи дигитална информация, която се използва в “дигитален модел”. Този дигитален модел позволява проектирането на сгради и извършването на текущи симулации, тестване и корекция на грешки по време на проектирането. Ползите от този подход са оптимизирана енергийна ефективност , пестене на средства и по-активно устойчиво развитие. Siemens разполага с повече от 1000 продукта от различни области (полеви устройства, сградна автоматизация, пожаробезопасност), които работят с BIM.

По време на изложението направление Сградни технологии ще представи   машабното си портфолио от системи, решения и продукти за енергийно ефективни помещения и сгради.  Акцент  ше бъде  платформата за управление на сгради Desigo CC, която се отличава с редица нови характеристики. Новата й версия поддържа други допълнителни системи, включително тези за пожаробезопасност и охрана. Новото приложение за енергиен мениджмънт предлага на собствениците на сгради и фасилити мениджърите прозрачност на потребелението на електрическа енергия.

Лесният за ползване Desigo Control Point solution, който ще бъде пуснат на пазара през втората половина на тази година, ще направи своя дебют по време на тазгодишнто изложение. Desigo Control Point използва модерни сензорни панели и онлайн апликации, които правят сградите по-лесни за управление. Той поддържа използването на смарт устройства, които наблюдават и управляват ОВК, осветление и щори. Desigo Control Point покрива редица области, включително централно уеб управление на малки, средни по големина сгради и на стаи, както и локални системи за управление на големи сгради.

Направление Сградни технологии на Siemens  създаде ново решение за управление на налягането и вентилацията в стаи, което е специално разработено за приложение в лаборатории и чисти помещения. Това решение е базирано върху системата за сградна автоматизация Desigo, свързано е с BACnet/IP и предоставя надеждно, прецизно и бързо измерване, контрол и управление на въздушния обем и стайното налягане.

Siemens ще представи новите вентили от портфолио Acvatix, които предлагат още по-прецизно и енергийно ефективно ОВК управление. Нарастващата гама на продуктите включва оптимизираните бътерфлай вентили с налягане 12 бара и температурна граница от -20 до 120°C. Изложението ще включва също и шестпътни вентили, които са изключително подходящи за охладени/отоплени тавани, а уникалната връзка между вентилите и задвижващите механизми  значително ускорява тяхната инсталация. Функцията на вградената компенсация на налягане увеличава нивото на безопасност на потребителите.

Също така Siemens ще представи нови модели и функции от серията задвижващи механизми Open Air. Това ще включва нови задвиждащи механизми без пружинен самовъзврат в диапазона от 2 до 10 Nm и нова селекция от четири задвижки с пружинен самовъзврат и задвижваща сила от 4 Nm. Новата патентнована тхенология за контрол на мотора осигурява дълъг живот на продуктите и тяхната изключително тиха работа ((


Вижте също...