pixel

Исландия, Балтика и Дания – най-добри за вятърната енергия

Исландия, Балтика и Дания – най-добри за вятърната енергия

Исландия, Балтийският регион и Дания – това са най-ветровитите места в Европа за 2012 година, разкри Ветроенергийният преглед на Met Office за миналата година. Данните се базират на дългогодишно сравнение. Исландия и Франция са местата, където се забелязват най-големи разлики в сравнение с 2011 г., се казва в доклада.

Ветроенергийният преглед на Met Office има за цел да се справи с опасенията относно сравнително ниските нива на вятъра в Европа през последните години, особено през зимата на 2009 г., 2010 г. и 2011 г., така че разработчиците на съоръженя за ветро-генератори да могат да планират парковете по-ефективно.

Графиките, създатени чрез специален виртуален инструмент за анализ на вятъра, прави сравнение на средните месечни скорости на вятъра през 2012 г. с дългосрочните средни стойности.

„От решаващо значение е за изчисляването на дългосрочната проекция за добивите на вятърна енергия да се вземат предвид периодите на устойчиво и продължително наличие на по-ниски и по-високи скорости на вятъра,“ се казва в доклада на Met Office.

Всички 15 изследвани региони са показали, че имат „близки до средните скорости на вятъра”, с + / – 5% разлика спрямо дългосрочната средна стойност.

Забележително изключение е регионът Памплона в Испания, където са регистрирани скорости на вятъра с повече от 20% над средното ниво.

greentech.bg

Може да харесате още...