Испания с план за въвеждане на 100% възобновяема електроенергия до 2050 г.

Правителството на Испания стартира амбициозен план за промяна на енергийната система на страната до 2050 г. Усилията са насочени към прехвърляне на цялата електрическа система към възобновяеми източници през следващите 30 години с цел намаляване на газовите емисии с 90% в сравнение с нивата от 1990 г.

Този план е част от законопроекта на Испания за изменението на климата и енергийния преход и правителството се ангажира да инсталира минимум 3000 мегавата мощност от вятър и слънчева енергия всяка година за следващите 10 години. Испания забрани издаването на нови лицензи за сондажи на изкопаеми горива, експлоатация на въглеводороди и шистов газ. Също така отдели една пета от държавния бюджет за мерки, които ще спомогнат в борбата с климатичните промени.


В рамките на 11 години енергийната ефективност на страната ще се подобри с 35%, а държавната власт и администрация ще наемат сгради, които са с почти нулев отпечатък. Инициативата има за цел не само да подобри микро климата в Испания, но да послужи като пример и призив за „събуждане“ към целия свят.


Вижте също...