Италианска компания ще оцени въздействието върху околната среда на „Набуко“

Вижте също...