Италиански архитект спечели конкурса за нов център на Велико Търново

Италиански архитект спечели международния конкурс за нов градски център на Велико Търново с награден фонд 75 000 евро, който бе обявен от местната община. Теренът е на мястото на бившето Военно училище, на площ около 190 декара. Конкурсът се превърна в най-мащабното и престижно архитектурно събитие в България през последните години.

Участваха 62 идейни проекта за експозиционен център и концепции за градоустройствено решение, подадени от архитекти от цял свят. Те бяха оценявани от 9-членно жури с председател проф. арх. Георги Станишев, включващо утвърдени архитекти от шест държави, доказани професионалисти в областта на архитектурата и градското проектиране.

На първо място бе класиран проектът на арх. Клаудио Нарди от Италия. Идейната разработка предвижда 15-етажни сгради с градини между етажите, 6000 кв. метра конгресен център, подземен паркинг, модерна библиотека и няколко музея. С класирания на първо място архитект предстои сключване на договор и провеждане на необходимите процедури преди изработката на технически проект за строителството на експозиционния център и съпътстващата инфраструктура.

С идейния проект общината ще кандидатства за финансиране по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестиционното намерение е част от одобрената инвестиционна програма по приоритетната ос за градска среда.

Подадените 62 проекта ще бъдат подредени в изложба във Велико Търново. Гражданите ще могат да се запознаят с идеите за градоустройствено планиране на новия център, които ще бъдат подложени и на обществено обсъждане. Предложенията на архитектите включват зелени пешеходни булеварди, подземни улици и паркинги на мястото на съществуващите траншеи, голямо централно ларго, нови обществени сгради – библиотека, музеи и др. Идеите ще бъдат използвани при изготвянето на нов устройствен и регулационен план на територията от 190 декара.


Вижте също...