pixel

Излезе първият справочник за топлофикационна автоматика

Излезе първият справочник за топлофикационна автоматика

Наръчник за топлофикационни приложения

Приложения съобразени с бъдещето – всички наши познания … вече са ваши

Наскоро излезе от печат справочник за топлофикационна автоматика, който включва обзорен преглед на предложените от Данфосс решения за топлофикационни приложения. Справочникът е създаден от международен екип от представители на различни търговски организации на Данфосс в целия свят. Вече съществуват индикации, че справочникът е добре приет от различните групи потребители и клиенти. Ползвайки своя опит от работата си с клиентите, ърговските служители на Данфосс също споделят своето мнение за този наръчник.

Какъв вентил ще работи най-добре в моята отоплителна система?
В бъдеще, когато му зададат този въпрос, всеки специалист ще може бързо да направи справка в един нов наръчник и да даде веднага отговор на клиента. Наскоро Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс издаде справочник за приложения, в който е направен изчерпателен обзор на всички типични топлофикационни приложения, като специално внимание се обръща на приложенията, които се препоръчват от Данфосс.

Наръчникът съдържа общо въведение в топлофикационната техника и представя решения за различни приложения, отчитайки фактори като тип на системата, температура, налягане и т.н. Всяко решение се подкрепя с ясна аргументация и препоръка за какво приложение такова решение ще бъде оптимално.

„Този справочник е нещо, което не сме виждали при другите производители и е изключително полезен, когато трябва да се обосновават аргументите пред клиента. Понякога проектантите се двоумят какво решение да изберат и как трябва да се конфигурира системата така, че да работи ефективно. Този наръчник им осигурява лесни справки, за да могат да вземат правилното решение“, споделят търговските служители от Данфосс.

Може да харесате още...