pixel

Изложението “Енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа” се открива утре

Изложението

11-то издание на изложениe и форум за Югоизточна Европа 11-13 март 2015, София

Изложението ще представи най-новите технологии, чрез които може да се постигне устойчиво развитие в дългосрочен аспект.  Целта е да се насърчи тяхното по-широко прилагане, да се създадат партньорства и осъществи обмяна на опит. Събитието е място за среща на представители на бизнеса, общини и държавни институции, университети, изследователски центрове, браншови асоциации от цяла Европа.

Профил на изложителите: енергийноефективни решения за отопление, охлаждане, вентилация, осветление; енергийноефективно строителство; възобновяема енергия – слънчева, вятърна, геотермална, хидро- и биоенергия, енергия от отпадъци, ресурсна ефективност и др.

Форумът: Лектори от европейски институции и асоциации ще разгледат въпроси, свързани със законодателството, финансови инструменти, технологични новости и добри практики. Интерес ще предизвика сесията  на Euroheat & Power „Бъдещето на топлоцентралите в Европа”.

Осезаемите промени в климата, изчерпването на природните ресурси  и постигането на целите на ЕС насърчават страните от Югоизточна Европа да инвестират в нови технологии и да трансформират своите енергийни системи.

В региона е налице голям потенциал за диверсификация на енергийния микс чрез използване на възобновяеми енергийни източници, като се гарантира по-голяма сигурност и независимост. Друг приоритет е подобряването на енергийната ефективност.

Паралелни събития: „Save the Planet“ (управление на отпадъци) и „Smart Cities“ (интелигентни градове).

Може да харесате още...