pixel

Излязоха резултатите за тримесечието на държавните енергийни компании

След като наскоро Министерство на енергетиката обяви, че на годишна база през 2015 г. държавните дружества в енергетиката са подобрили състоянието си, налице са вече и финансовите доклади за първото тримесечие на 2016 г. От тях става ясно, че Българският енергиен холдинг (БЕХ) е с по-малка печалба преди данъци и такси спрямо същия период на 2015 г. Според доклада спадът с 12,3% до близо 9,6 млн. лв. се дължи на факта, че приходите от дивиденти върху печалбата на дъщерните дружества ще бъде отчетен чак към края на първата половина на 2016 г.

Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за първото тримесечие на 2016 г. е спаднала с 26 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Според финансовия отчет дружеството е реализирало 37 млн. лв. печалба. Електроцентралата е произвела с почти 1% по-малко електроенергия, в сравнение с първата четвърт на 2015 г.

Националната електрическа компания (НЕК) отчита печалба за първото тримесечие, която е в размер на почти 39 млн. лв., което е с 13,869 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2015 г. Въпреки това дружеството продължава да изпитва затруднения при погасяването на задълженията си към доставчиците си. В същото време НЕК е продала по-малко енергия на свободния пазар поради по-малкото търсене в съседните страни. Спадът в износа, наред с по-малкото количество електроенергия в страната са били причина и за спадане на приходите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) от достъп до електропреносната мрежа.

В края на март ТЕЦ „Марица изток 2“ е отчела загуба преди данъци в размер на над 9 млн. лв., докато през същия период на миналата година най-голямата българска топлоцентрала е отчела близо 6 млн. лв. печалба.

Създадената през миналата година Българска независима енергийна борса (БНЕБ) е отчела печалба от 603 млн. лв. за първото тримесечие. Така се оправдаха прогнозите на енергийно министерство, че дружеството ще излезе на печалба, след като през миналата година то е било на загуба заради значителни инвестиции в платформите за търговия с електроенергия.

Може да харесате още...