Измервателен и балансиращ вентил Leno™ MSV-BD – разработен с нов подход от Данфосс