Износът на ток от България расте, потреблението спада

Износът на ток от България продължава да се повишава. За периода 01.01.2018 г. – 22.07.2018 г. страната ни е изнесла 25.56 % повече електроенергия спрямо същия период на 2017 година. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/.

Данните сочат, че ако от 1 януари до 22 юли 2017 г. страната ни е изнесла 2 673 369 мегаватчаса /MWh/, то за аналогичния период на тази година е отчетен износ на електроенергия от 3 356 765 MWh. Статистиката на ЕСО показва още, че производството на електроенергия в периода 01.01.2018 г. – 22.07.2018 г. е спаднало с 2.03 % спрямо същия период на 2017 г. Предишните данни на ЕСО, които бяха за периода януари – юни 2018 г. спрямо същия период на 2017 г., също отчитаха спад на производството с 3.14 %.

Потреблението в страната за периода 01.01.2018 г. – 22.07.2018 г. спрямо 01.01.2017 г. – 22.07.2017 г. е спаднало с 5.29 пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че през първите седем месеца и 22 дни на изминалата година са били изразходени 22 606 792 MWh ток, докато през аналогичния период на тази година потребеното количество електроенергия е 21 411 189 MWh.

Със 7.03 % по-малко е произведената електроенергия от базовите централи като АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и така наречените „американски централи“.  С 3.47 пункта по-малък е делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа.

Вятърните електроцентрали от 1 януари до 22 юли т.г. са произвели с 2.70 % по-малко ток, докато за фотоволтаичните централи понижението е с 1.06 % за периода януари- юли 2018 г. спрямо същия през 2017 г. При централите, които работят на биомаса, се отчита спад на произведената електроенергия с 12.32 пункта.

Участието на ВЕИ като цяло в разпределителната мрежа е с 10.96 % по-малко. В този сегмент спадът е най-голям при фотоволтаичните централи – минус 13.37 %. Тази година се отчита спад и при участието на вятърните електроцентрали в разпределителната мрежа с 10.96 %.

При производството на ток от биомаса обаче се забелязва увеличение с 4.74 пункта от 1 януари до 22 юли тази година, спрямо аналогичния период на 2017 година.

През първите седем месеца на годината ВЕЦ-овете са генерирали значително повече енерегия – с 53.31 % повече в сравнение с аналогичния период на 2017 г. От началото на тази година до 22 юли ЕСО е отчел производство от ВЕЦ на 3 255 446 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2017 г. произведеното количество електроенергия от ВЕЦ е било 2 123 464 MWh.


Вижте също...