pixel

Изпитване за огнеустойчивост на противопожарна стена

Изпитване на огнеустойчивост в Центъра за технология и изследване на Xella (Xella Technologie und Forschung). Изпитан образец: противопожарна стена Ytong с дебелина 24 см.

Характеристики на материала: якост на натиск 2.0 MPa, коефициент на топлопроводимост 0.09 W/(m.K). Търговско име: в България – Ytong Thermo, в Германия – Ytong Therm Standard.

След 30 минути температурата в пещта вече е достигнала 850°С. След 90 минути огнево въздействие, в края на което температурата надхвърля 1000°С, екипът подготвя изпитването за съпротивление при удар (механично въздействие). При изпитването торба, закачена на въже и пълна с 200 кг оловни сачми, се издига на височина 1,5 м и се освобождава чрез специален механизъм (спусък), при което нанася удар върху стената. Екипът извършва три последователни удара. По време на изпитването огневото въздействие от другата страна на стената не се прекратява.

YTONG

Изпитването се счита за успешно, ако правоъгълно парче памук, поднесено към повърхността на стената не се възпламени. Това означава, че вследствие на ударите не са се образували пукнатини, през които преминават горещи газове. Въз основа на резултатите от проведеното изследване огнеустойчивостта на стената се класифицира като EI-M 90.

EI-M 90 е изискване за “противопожарна стена” съгласно немските норми – трябва да издържа на 90-минутен “стандартен” пожар и три стандартизирани удара.

Може да харесате още...