pixel

Използване на алтернативната енергия с обемни бойлери Nobel

Калория представя обемни бойлери за използване на алтернативна енергия при битовото горещо водоснабдяване.

Днес производството и съхранението на енергия, без да се замърсява околната среда, се превърна в наше общо задължение. Конвенционалните енергийни ресурси на планетата  намаляват заплашително, докато енергийните нужди на обществото се увеличават и генерират замърсявания, влияещи на глобалната промяна на климата. Възобновяемите енергийни източници помагат за решаване на проблема и намаляване на замърсяването. Постепенно международното законодателство се променя като насърчава и дори налага използването на алтернативни енергийни продукти, за да задоволи нуждите от енергия без да застрашава заобикалящия ни свят.

Статистически е изчислено, че средният разход на топла вода е от 35 до 50 литра на член от семейството. Има и допълнителни нужди от топла вода – приблизително 20 литра. Така четиричленно семейство със средна консумация от по 40 литра на човек се нуждае от 160 литров бойлер.

Използване на слънчевата енергия

Повърхността на колекторите абсорбира слънчевата енергия и по този начин загрява течността, която циркулира във системата. Тази течност се насочва към резервоара за съхранение на топлата вода, където индиректно загрява водата за ползване. Факторите, които влияят на температурата на водата, доставяна от слънчевата система, са много и стойностите им варират в зависимост от сезона, времето и локацията на системата. Тъй като соларната система е директно изложена на атмосферните условия, основните параметри, засягащи работата ѝ, са наличната слънчева енергия, температурата на мрежата и температурата на околната среда.

Поради тази причина топлата вода през лятото достига по-високи температури, отколкото през зимния период.

По същия начин добитата енергия през летните месеци е повече от добитата през зимата. По време на намалено слъчево греене и ниски температури на околната среда, резервоарът за съхранение на топлата вода се комбинира с допълнителен електрически нагревател или работи в комбинация с отоплителната система. Що се отнася до загубите на енергия през нощта, те са ограничени от добрата топлоизолация на системата – както на бойлера, така и на тръбните линии.

Техническо описание

Водосъдържател: студено валцована стомана с двойно емайлирано покритие, положено при 860°C отговарящ на DIN 4753.

Серпентини: вътрешен тип серпентина от плътна стомана (тръбен тип) интегрирана в долната част на бойлера. Допълнително интегрирана в горната част втора серпентина за използване при втори източник на енергия.

Топлоизолация: минимизира топлинните загуби в процеса на експлоатация; експандиран полиуретан за моделите до 500 литра обем; 100 mm дебел слой мек полиуретан за моделите над 800 литра обем.

Външна облицовка от специален PVC материал

Катодна защита с периодично заменяем магнезиев анод за активна защита против корозия и нежелани електролитни реакции.

Електрически компоненти: електрически нагревател отговарящ на местните регулаторни норми; автоматичен термостат за управление.

Бойлерите от Серията FC се предлагат в широка гама от обеми и различни конфигурации. В зависимост от необходимата топла вода за битово ползване се изработват бойлери с обем от 160 до 2000 литра с една, две или без допълнителни серпентини. Допълнителният електрически нагревател дава допълнителна сигурност при използването му.

Високото качество на материалите, от които е изработен бойлерът, обуславят дългия му експлоатационен живот. Новите технологии, интегрирани в бойлерите Nobel FC дават нова посока в разработките за съхранение на енергията, използвани в битовото горещо водоснабдяване.

Комбинацията от високо качество и надеждност ги прави отличен избор за едно- и многофамилни жилища. Целесъобразно е използването му също в малки обществени сгради, центрове за работа с клиенти и други помещения с различно предназначение.

За контакти и повече информация – Калория.

Може да харесате още...