Използването на възобновяема енергия у нас нараснало с близо 10%

Вижте също...